Poblacion española,xeografia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (354 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
-Padrón municipal: é o rexistro dos veciños dun municipio.
-Rexistro civil: anota nacementos matrimonios e defuncións.
-Característicos da distribución: a distribución espacial analízase mediante adensidade de poboación, que relaciona a poboación dunha zona coa súa superficie en quilómetros cadrados. A densidade de poboación española foi aumentando ao longo do tempo ata situarse en 91´1hab/km2 (2008), un valor moderado e inferior á media europea. Este valor medio esconde fortes desequilibrios espaciais. Ás áreas de alta densidade localízanse en Madrid, a periferia peninsular, Baleares,Canarias, Ceuta e Melilla.As áreas de baixa densidade sitúanse no interior peninsular.
-Movemento natural: é o crecemento ou decrecemento da poboación dun lugar por causas naturais, como resultado dosnacementos e das defuncións.

-O réxime demográfico antigo: ata principios do século XX
a) A natalidade presentaba valores elevados debido a dúas causas principais:
-o predominio dunha economíae dunha sociedade rurais: os fillos empezaban a traballar axiña axudando nos labores do campo.
-a inexistencia de sistemas eficaces para controlar os nacementos.
b) A mortalidade xeral era alta eoscilante. As súas causas eran o ba -o predominio dunha economía e dunha sociedade rurais: os fillos empezaban a traballar axiña axudando nos labores do campo.
-a inexistencia de sistemas eficacespara controlar os nacementos.
b) A mortalidade xeral era alta e oscilante. As súas causas eran o baixo nivel de vida e as precarias condicións médicas e sanitarias. A dieta alimentaria era escasa, polabaixa productividade agraria e desequilibrada por falta de proteínas. As TEMA 8: A POBOACIÓN ESPAÑOLA E A POBOACIÓN GALEGA
enfermidades infecciosas transmitidas a través do aire (tuberculose,bronquite, pulmonía) ou da auga e dos alimentos tiñan alta incidencia. A elevada mortalidade sumábanse momentos de mortalidade catastrófica causada por epidemias, guerras e malas colleitas de cereais.
A...