Poesia ausias march

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (430 palabras )
  • Descarga(s) : 7
  • Publicado : 10 de agosto de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
ANTOLOGIA POÈTICA D’AUSIÀS MARCH

I

«Així com cell qui en lo somni es delita»

El poema a comentar pertany al poeta valencià Ausiàs March, en la seva obra Cants d’amor; March (Gandia, 1397 –València, 1459) és un exponent important de la lírica catalana, pertanyia a una família de cavallers i poetes. En la seva joventut va participar en diverses campanyes militars al costat d’Alfons elMagnànim. El 1425 es va retirar al seu poble natal, des d’on administrava les seves propietats, i es va dedicar a fer de falconer major del rei. Finalment cal afegir que es va casar dos cops: el 1437amb Isabel Martorell i, el 1443 amb Joana Escorna.

En aquests versos, Ausiàs March descriu la situació en què un home sent dolor al enfrontar-se amb la realitat, ja que aquesta és dura i cruel;només pot sentir plaer evocant-se al passat, amb la recerca de records, i això tan sol ho pot aconseguir somiant. El patiment del protagonista és tal, que desitja la mort abans de patir l’angoixa de lacrua realitat, en aquest sentit la mort és un dormir etern.

Per expressar l’escena l’autor es fa servir d’imatges entenedores i, alhora dures: en la primera estrofa manifesta que un somni del passatli produeix dolor. Combina sinistres comparacions ––en la segona estrofa–– compara el sofriment d’un condemnat a mort en el moment que diu que l’indultaran i no es veritat. En tot el fragment condensaels conceptes de delit i dolor, i així contraposa el passat i el present = pateix perquè el delit li produeix dolor. A més trobem algun altre recurs, com ara un hipèrbaton en la línia 15.

Enquant a l’estructura, Ausiàs March organitza el poema en estrofes de 8 versos (octaves), amb una tornada de 4 versos al final on apareix el seu característic senyal dirigit a una dama ––en aquest cas a“Plena de seny”––. Els versos tenen tots 10 síl·labes (decasíl·lab líric català d’origen provençal), i estan formats per dos hemistiquis amb una cesura a la quarta síl·laba; d’aquesta manera, les...
tracking img