Poesia segle xix

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2251 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
GUIÓ TEMA 51: LA POESIA DEL SEGLE XIX
0. PRESENTACIÓ
1. INTRODUCCIÓ
1.1. CONTEXT SOCIAL I POLÍTIC
- Moments conflictius
- 1808 – 1833 poesia catalana = arma ideològica
1.2. CONTEXT SOCIAL I CULTURAL
- Romanticisme (El Europeo), Renaixença - PV
- Situació de la llengua: només en poesia i minva en les classes més cultes

2. POETES DE LA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XIX
2.1.BONAVENTURA-CARLES ARIBAU
- Revista El Europeo
- La Pàtria oda iniciadora de la Renaixença
2.2. JOAQUIM RUBIÓ I ORS
- El Vapor, - Lo gaiter de Llobregat el pròleg = manifest de la Renaixença
2.3. ANTONI BOFARULL
- Los trovadors nous antol. de 129 poemes de 34 autors ell tb. Ús culte de llengua

3. ELS JOCS FLORALS
- 1859 restauració – 1877 consolidació L’Atlàntida
- Temes: Pàtria, Fe, Amor

4. JACINTVERDAGUER
4.1. DADES BIOGRÀFIQUES
- Rector, capellà de la família del marqués de Comillas, santuari de Gleva
4.2. OBRA
Consideracions generals: simbiosi tarannà rural + perspectives cosmopolites. En l’obra té 3 períodes: 1860-77(pª religiosa), 1877-86 (maduresa), 1886-1902 (Gleva)
Poesia èpica: L’Atlàntida, Canigó “Llegenda pirenaica del temps de la Reconquesta”
Poesia lírica: temàticareligiosa: mística i ascètica, amor a la naturalesa. Infl: Llull
Prosa: En defensa pròpia (1895), Excursions i viatges (1887), Rondalles (1905)

5. ALTRES POETES DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XIX
Josep Lluís Pons i Galarza: Lo treball de Catalunya, L’olivera mallorquina
Marià Aguiló: sòlids criteris ling. , Llibre de la mort, Records de jovenesa
Víctor Balaguer: llegendes i mites. Antologia Lostrobadors nous
Teodor Llorente: Llibret de versos
Vicent W. Querol: Rimes catalanes, Pàtria, fides, amor

6. LA CRISI DEL ROMANTICISME, CAP A UNA NOVA POESIA
- Crisi de l’idealisme romàntic, vacil•lacions lingüístiques = recerca noves formes: renovació teòrica, nacionalisme, lectures i traduccions noves, lltge. poètic

7. CONCLUSIÓ
TEMA 51: LA POESIA DEL SEGLE XIX

0.PRESENTACIÓ

Sóc Pilar Puchades Quiles i dels dos temes proposats he triat el tema 51: La poesia del segle XIX. L’esquema que seguiré en l’exposició és el següent: en primer lloc faré un introducció sobre el fet social, cultural i polític en què s’hi produí la poesia del XIX. Després repassaré els poetes més importants de la primera meitat del segle. A continuació tractaré els Jocs Florals i lafigura del poeta Jacint Verdaguer. Tot seguit veuré els poetes de la segona meitat. També tractaré la crisi del moviment romàntic. Acabaré amb una breu conclusió.

1. INTRODUCCIÓ
1.1. CONTEXT SOCIAL I POLÍTIC

La poesia catalana del segle XIX no té molta categoria literària però és interessant des del punt de vista històric i sociològic com a element inscrit en el procés de redreçament portat acap per la Renaixença.

Sociològicament el segle XIX es caracteritza perquè passa per moments conflictius arran de fets com ara:

 La revolució francesa amb les conseqüències que aportà en el terreny dels canvis socials i en la caiguda de l’Antic Règim
 Els plantejaments del romanticisme que provocaren canvis en el model cultural
 La iniciació de la revolució industrial

Entre elperíode 1808-1833 la poesia catalana està al servei de les lluites de caire ideològic que divideixen la gent del país:

 Guerra del Francés (1808-1814): els poemes pretenien informar el públic lector del esdeveniments i estimular-lo per a la lluita
 Trienni Liberal Constitucional (1820-1823): hi ha poetes que defensen la revolució constitucional i altres que s’acosten a posicions absolutistes(Tomàs Bou)
 Dècada Absolutista (1823): la poesia desapareix de l’escena pública i es refugia en cercles privats o s’hi conrea a l’exili
 Període 1823-1833: Lo temple de la glòria i Les comunitats de Castella d’Antoni Puigblanch tipifiquen els dos tipus d’exili que s’hi donaren (l’home que se sent a la terra un desterrat del paradís i l’exiliat polític en terres estrangeres)

1.2. CONTEXT...
tracking img