Política

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (312 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
L’abstenció diferencial
L’abstenció diferencial és aquella en què, de manera sistemàtica i important s’incrementa a les eleccions autonòmiques en relació a les generals. Juntament amb el vot dualhan estat dues grans pautes de comportament electoral.

> Perspectiva provincial: L’increment de l’abstenció a les autonòmiques respecte les eleccions a les Corts, és una pauta general a lesquatre províncies, si bé és cert que és dóna amb major importància a la ciutat de Barcelona i Tarragona. Cal dir que des del 1999 s’ha produït una certa homogeneïtzació de l’abstenció diferencial entreprovíncies.
> Per trams de municipis: Indica que l’abstenció diferencial també és un fenomen general, tot i que presenta importants diferències entre trams. En els municipis més petits, aquestadiferències es veu reduïda, mentre que als municipis més grans, s’incrementa clarament.
> Per comarques: Les fluctuacions han estat força estables, amb un augment lent però general de l’abstenció.Factors de l’abstenció diferencial: Les causes que explicarien l’abstenció diferencial serien, en primer lloc, el tipus d’elecció. Els comicis autonòmics són considerats de segon ordre. La situacióen l’arena central trasllada els seus efectes mobilitzadors/desmobilitzadors a altres tipus d’elecció. A més, els comicis europeus que se celebren separadament d’altres eleccions, presenten uns nivellsd’abstenció força alts. En segon lloc trobem que el fet de desmobilització a les zones urbanes i metropolitanes en les eleccions autonòmiques podria ser un efecte derivat de l’estructura social. Untercer factor seria el conjuntural d’abast general, que explicaria el grau de mobilització segons quina fos l’expectativa de canvi polític, per una banda, i per l’altra la successió d’un esdevenimentde gran rellevància capaç de crear estats d’opinió a nivell general. Un quart factor, ara a niell autonòmic, a més dels dos darrers dits, inclouria la celebració simultània d’eleccions (té un...
tracking img