Poliestirè

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 27 (6576 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
POLIESTIRÈ

Página 1

Índex: 1) Introducció al poliestirè......................................................1 2) Tipus de poliestiè i propietats.............................................2     Poliestirè Poliestirè Poliestirè Poliestirè cristall......................................................4 extruït......................................................5expandit...................................................6 d’alt impacte............................................7

3) Components per a la fabricació  Benzè .........................................................................9  Etilè..........................................................................10  Etilbenzè...................................................................11 Estirè........................................................................14 4) Processos de producció....................................................15 5) Mètodes de transformació................................................25 6) Reciclatge.........................................................................27 7) Previsió pel futur..............................................................288) Conclusions.....................................................................28 9) Bibliografia.....................................................................29 ANNEX: Fitxes de seguretat

Pau Colell-Xavier Perernau Sebastià- Joan Roura Poliestirè

Página 2

1)

Introducció al poliestirè: El poliestirè (PS) és un polímer termoplàstic que s'obté de la polimerització de l'estirè.Existeixen quatre tipus principals: el PS cristall, que és transparent, rígid i trencadís, el poliestirè d'alt impacte, resistent i opac, el poliestirè expandit, molt lleuger, i el poliestirè extrusionat, similar al expandit però més dens i impermeable. Les aplicacions principals del PS xoc i el PS cristall són la fabricació d'envasos mitjançant extrusió-termoformat, i d'objectes diversosmitjançant emmotllament per injecció. Les formes expandida i extruït s'empren principalment com a aïllants tèrmics en construcció. La primera producció industrial de poliestirè vidre va ser realitzada per BASF, a Alemanya, el 1930. El PS expandit i el PS xoc van ser inventats en les dècades següents. Des de llavors els processos de producció han estat millorats substancialment i el poliestirè ha donatlloc a una indústria sòlidament establerta. El procés més utilitzat avui dia per a la seva fabricació és el de "polimerització en massa", havent quedat obsolets els processos en emulsió i en solució. Amb una demanda mundial d'uns 13 milions de tones a l'any (dada de 2000), el poliestirè és avui el quart plàstic més consumit, per darrere del polietilè, el polipropilè i el PVC. Els avantatgesprincipals del poliestirè són la seva facilitat d'ús i el seu cost relativament baix. Els seus principals desavantatges són la seva baixa resistència a l'alta temperatura (PS atàctic) (es deforma a menys de 100 º C) i la seva resistència mecànica modesta. Aquests avantatges i desavantatges determinen les aplicacions dels diferents tipus de poliestirè.

Pau Colell-Xavier Perernau Sebastià- Joan RouraPoliestirè

Página 3

2) ·

Tipus de poliestiè i propietats: Poliestirè cristall

És un material amorf d'alt pes molecular (200,000-300,000 (g / gmol), de baixa densitat, dur, amb bones propietats òptiques, mínima absorció d'aigua, bona estabilitat dimensional i aïllament elèctric. Resisteix àcids orgànics i inorgànics concentrats i diluïts (excepte els altament oxidants), alcohols, sals iàlcalis. És atacat per èsters, cetones, hidrocarburs aromàtics, clorats i olis eteris. Té brillantor i transparència, també es sensible a la llum solar, de manera que per retardar la seva degradació s'han addicionar absorbidors de llum ultraviolada. Presenta baixa resistència a l'impacte i estabilitat tèrmica. S'obté en forma de grànuls semblants al vidre. S'utilitza en la fabricació d'envasos...
tracking img