Politica energética xina

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (892 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Durant les últimes tres dècades la demanda d’energia ha augmentat generant una situació insostenible a nivell medi ambiental i de seguretat regional. Aquest fet ha estat degut al ràpid creixement, deles economies emergents. Tanmateix, el focus més important de creixement es centre a l’Àsia Oriental, on la forta industrialització ha impulsat un elevat creixement econòmic i un delicat equilibri enseguretat regional. El país que juga el paper més destacat és la Xina degut a la seva expansió industrial i ràpid creixement, seguit per Japó i Corea del Sur. Aquest panorama energètic estàcaracteritzat principalment per: 1-Una alta dependència del petroli procedent d’altres regions, sobretot d’Orient Mitjà.2-La dependència de combustibles fòssils contaminants (carbò i petroli).3-Inseguretat ala zona. Entenem que una regió és segura quan té garantits els recursos necessaris per cobrir el seu nivell de consum energètic de manera sostenible i a un cost raonable.
A nivell de sostenibilitatel model de desenvolupament i consum energètic d’Asia Oriental no es gaire esperançador. La major par de les economies es mantindran estables (Taiwan, Hong Kong, Brunei, Malasia i Singapur), altresempitjoraran (Xina, Japó, Filipines, Indonesia i Tailandia), i només dues es preveu que redueixin el seu consum Corea del Sur i Vietnam.
Quadre1. Demanda mundial de l’energia 2004 y 2030 (milions debarrils-dia de petroli i %)
| 2004 | % | 2030 | % | Aumento |
America Nort (EEUU i Canada) | 55 | 25,0 | 69 | 20,6 | 25 |
Europa | 39 | 17,7 | 46 | 13,7 | 18 |
Xina | 26 | 11,8 | 52 | 15,5 |100 |
Japó | 11 | 5,0 | 12 | 3,6 | 9 |
Resta Asia-Pacific | 22 | 10,0 | 38 | 11,3 | 73 |
India | 11 | 5,0 | 29 | 8,7 | 164 |
Orient Mitjà | 11 | 5,0 | 18 | 5,4 | 64 |
Africa | 12 | 5,5 | 19 |5,7 | 58 |
Font: Doc. “Xina i la geopolítica del petroli Asia Pacífic”.

Quadre2. Distribució consum energia per fonts, 1991 i 2004 (%)
| Xina 1991 | Xina 2004 | Japó 2004 | Corea 2004 |...
tracking img