Political parties

Páginas: 19 (4558 palabras) Publicado: 8 de febrero de 2012
Political Parties and hard choices

Kaare Strom i Wolfgang C. Müller

Introducció

Sovint els líders polítics han d’actuar i prendre decisions difícils i doloroses. Això és degut pel fet que actuen a partir d’informació incompleta o perquè saben que les seves opcions són arriscades. Tanmateix, també pot ser perquè han abandonat un objectiu inicial per aconseguir-ne un altre.
Lademocràcia es concep com un procés en els quals els votants deleguen la capacitat d’emprendre accions polítiques a un cos de representants, i els partits polítics són el vehicle a través del qual aquest procés té lloc.
Sovint, les decisions de govern i les de partit estan molt relacionades. I si el lideratge del govern és difícil, també ho és el del partit.
Aquest llibre analitza com els líders delpartit prenen decisions en benefici de la seva organització. A quins “trade-off” han de fer front i com els resolen? Sota quines limitacions han d’actuar?

Partits polítics i govern democràtic

Democràcia i partits polítics són conceptes que van de la mà. Avui, parlar de democràcia es parlar d’un sistema de partits polítics competitiu. El gran pas endavant dels partits polítics es va dur a termea principis del segle XX. Això es produí perquè eren inigualables pel que fa a funcions representatives i perquè servien per canalitzar les demandes dels grups insatisfets de ciutadans. Així, els partits polítics han dut a terme aquestes funcions a pesar dels obstacles que podem trobar a les Constitucions més antigues.

Partit de Govern?

La definició de govern consta de les següentscaracterístiques:
1- Les decisions governamentals són preses per un grup escollit de ministres o per aquells que depenen d’ells.
2- La política del govern es decideix dins dels partits polítics
3- Aquests partits actuen cohesionadament per promulgar i implementar aquesta política
4- Els càrrecs polítics són reclutats a través dels partits polítics
5- Els càrrecs polítics han de retre comptesals partits polítics

En altres paraules, sota el partit de govern, els partits organitzen el disseny de les polítiques al govern (punts 1,2,3), serveixen de dispositiu a traves del qual els votants poden fer valdre la seva veu (punt 5) i controlen el reclutament del persona polític (punt 4) .

Democràcia de partits?

Quin és el rol dels partits en una democràcia representativa? Quinescondicions han de complir per servir de vehicles útils de representació? Aquí hi ha dues versions, l’anti-elitista, i la liberal:

Segons Alan Ware, hi ha dues raons per les quals els demòcrates haurien d’avocar per la noció d’elecció popular com a element favorable de la democràcia interna dels partits. Els partits haurien de ser l’espai, dins l’Estat, en el qual ens ciutadans poden involucrar-seen perdre decisions respecte els objectius de l’Estat, i involucrar-se en el procés de construcció dels programes electorals que els faran més específics i menys ambigus. Així, el control democràtic dels partits té un doble objectiu: més democràcia i el fet d’actuar com un mecanisme preventiu de distorsions en el procés d’elecció electoral.
En aquest sentit, els líders són més aviat delegatsque no pas fideïcomissaris. Així, han de parlar i votar segons allò que els militants han decidit. Fins i tot, alguns punts de viista de la teoria anti-elitista, rebutgen la presència de líders. Aquest punt de vista posa èmfasis en la democràcia dins del partit.

La segona visió, més clàssica, és la liberal. Aquesta visió considera que la competició entre partits és suficient per una democràciarepresentativa. Shumpeter defineix la democràcia com “una lluita competitiva pels vots de la gent”. Així, altres autors han considerat que la funció del vot és controlar els polítics i prou. Així, si no t’agrada un líder, l’únic que has de fer és esperar-te a les properes eleccions.

Per tant, veiem que les dues tradicions difereixen en el paper dels partits. Mentre en la primera, que en la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Political Parties
  • Bases of the political parties
  • parti
  • parti
  • partia
  • Poliical parties
  • Us Parties
  • Political science

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS