Posibles preguntas sobre sociolinguistica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1792 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Per quina raó afirmem que cap societat humana no podria funcionar sense la llengua?

No podria funcionar perquè la llengua no és tan sols un vehicle de continguts, sinó que ella mateixa és un contingut de lleialtats i rebuigs, un marc de situacions i temes, el que indica que cada societat té la seua pròpia llengua que la identifica i la diferència de les altres societats.

2. En què esdiferèncien lingüística i sociolingüística?

La lingüística és tot el relatiu al llenguatge, a les llengües i a la lingüística o estudi científic del llenguatge i les llengües a més de l’estudi estructural de la lingüística interna, mentre que la sociolingüística pertany a l’estudi de les interaccions entre la llengua i el medi social, especialment la covariació entre fets lingüístics i fetssocials a més de la dinàmica i processos històrics que viu una comunitat lingüística.

3. De qui depèn el futur de l’ús d’una llengua?

El futur de l’ús d’una llengua depèn fonamentalment dels joves, que han d’aprendre cóm utilitzar una llengua i també depèn dels educadors, que són els que han d’ensenyar l’ús lingüístic.

4. Què es una comunitat lingüística?

Una comunitat lingüísticaés un conjunt de persones que parlen un mateix idioma, encara que no implica del tot que es situen al mateix territori.

Sinònim: Població lingúística.

5. Quina importància té l’escola en la normalització del català?

També té una labor important perquè l’escola té que impedir que el català es perga perquè encara que als pobles es conserva més la llengua, a les capitals i altres zonesurbanes s’està impossant la llengua dominant, l’espanyol, i per aixó es té que normalitzar el català perquè tan sols es podria excusar una comunitat lingüística que haja estat governada durant segles per forçes opressores, i així encara, triomfarà la llengua pròpia en cas que la població estiga disposta a "alçar" la llengua.

6. Diferencieu entre bilingüistes i bilingües.

El bilingüistadefineix l’aspecte ideològic, mentre que el bilingüisme defineix l’aspecte real.

7. Per què el bilingúisme és una situació socialment inestable i transitòria? Cap a on condueix?

Condueix cap a una situació real de conflictee, una mena de compromís per tal d?aconseguir els efectes (la substitució) sense que es notes les causes (dominació sociopolítica).

8. Definex breument què és elbilingüisme unilateral.

El bilingüisme unilateral apareix quan una llengua dominant s?ha instalat en la comunitat, que el seu domini no és sols necessari sinó també suficient.

9. Els bilingüistes defensen el biligüisme del altres i practiquen el monolingüisme propi. Què significa aquesta afirmació?

Aquesta afirmació significa que els catalans defenen el bilingüisme catalè sempre i quan utilitzenel català com a llengua principal i no el castellà, una llengua que tots poden parlar sense problemes, tot el contrari que el català.

10. No hi ha idiomes intrínsecament "superiors" ni "inferiors", però, quins objectius pretenen els que defensen precisament el contrari?

Els que defensen el contrari busquen que si hi ha un dèficit d?alguna funció, ja siga control lingúístic o conscièncialingúística pot ocurrir que aquest dèficit inicial qrovoque un dèficit, valga la redundància, de funcions recíproques que al mateix temps ageujaran el dèficit inicial.

11. Per què diem que l?assimilació és un procés típic de les migracions? Per què en algunes ocasions no es produeix l?assimilació lingúística dels immigrats?

Perquè un grup d?emigrats en un país es veu obligat, pel pesdemogràfic, cultural, social i `polític del país receptor, a assimilar-se més tard o més d?hora a l?idioma i la cultura pròpies d?aquell país.

Perquè el grup d?emigrats està poc lligat a l?entorn bilingüista i així consegueixen conservar la seua llengua inicial.

12. Per què les joves generacions immigrades poden jugar un paper favorable en la normalització del català?

Perquè aquestes...
tracking img