Potencial de membrana en reposo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (484 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
naEL POTENCIAL DE MEMBRANA EN REPÒS

EQUILIBRI ELÈCTRIC I QUÍMIC

EQUILIBLI ELECTROQUÍMIC

Les proteïnes de transport actiu de membrana creen un gradient elèctric i químic, GRADIENTELECTROQUÍMIC entre el LIC i LEC.

POTENCIAL DE MEMBRANA

EL POTENCIAL DE MEMBRANA EN REPÒS: REVISIÓ CONCEPTES
1. Per qualsevol càrrega +, existeix el seu electró -. El cos humà en el seu conjunt éselèctricament neutre. 2. Les càrregues oposades (+ i -) s’atrauen entre si. Les càrregues del mateix tipus (+ i +) i (- i -), es repel·len. 3. Separar càrregues + i – requereix energia. 4. L’aigua és un bonconductor de la càrrega elèctrica.

EL POTENCIAL DE MEMBRANA EN REPÒS LEC

LIC
EL LIC I EL LEC ES TROBEN EN DESEQUILIBRI ELÈCTRIC

POTENCIAL D’EQUILIBRI
LEC MEMBRANA IMPERMEABLE ALS IONS

LIC• El LIC i el LEC són elèctricament neutres. • Hi ha gradient de concentració dels ions, que si la membrana fos permeable a aquests ions, difondrien a favor de gradient .

POTENCIAL D’EQUILIBRI• Inicialment el K+ surt a favor de gradient al LEC

+ -

Genera un gradient elèctric

• Per altra banda, les Pr-- atrauen al K del LEC, inicialment aquesta atracció NO és suficient, fins quela força entre càrregues és IGUAL que la del gradient de concentració:

POTENCIAL D’EQUILIBRI El potencial de membrana que s’oposa exactament al gradient de concentració per a aquell ió. (Eió). EK+=- 90mV. E Na+= + 60mV

EL POTENCIAL DE MEMBRANA EN REPÒS ÉS DEGUT PRINCIPALMENT AL K+
POTENCIAL DE MB EN REPÒS DE –70mV. La majoria de les cèl·lules són 40 vegades més permeables al K+ que al Na+.El potencial de membrana en repòs s’apropa més la potencial d’equilibri del K+ que no del Na+.

• La

Bomba de Na+/K+ ajuda a mantenir el potencial de membrana en repòs.

ELS CAMBIS EN LAPERMAEABILITAT DE LA MEMBRANA ALS IONS MODIFIQUEN EL POTENCIAL DE MEMBRANA
• Gradient de concentració de ions • Permeabilitat de la membrana a aquests ions CONDICIONEN EL POTENCIAL DE MEMBRANA EN...
tracking img