Préstec de pagament en les biblioteques públiques

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 30 (7358 palabras )
  • Descarga(s) : 13
  • Publicado : 21 de febrero de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Pero, sobre todo: ¿Se quiere fomentar la lectura? ¿Europa prefiere autores más ricos pero menos leídos? No entiendo a esa Europa mercantil.

José Luis Sampedro

SUMARI

1. Introducció 4
1. Objectius 5
2. Metodologia 6

2. Història 7

3. Defensors i detractors 10
3.1 Opinions a favor 10
3.2 Opinions encontra 12

4. Aplicació de la remuneració del préstec de la Llei 10/2007 14 de 22 de juny de la lectura, del llibre i de les biblioteques
1. Repartiment del CEDRO de la recaptació del Cànon 17
2. El primer cobrament del préstec del CEDRO 18

5. Dades estadístiques 20
5.1. Comparació de les biblioteques espanyoles amb les 20 biblioteques europees

5.2 Dadesteòriques i reals de la recaptació de CEDRO 22

5.3 Influència de la biblioteca pública en la compra
de llibres 25

6. Drets d’autor vs. drets al coneixement 26

7. Accions en contra del préstec de pagament 27

8. Conclusions 29

9. Bibliografia 32

1. Introducció

L’any 2007 es va aprovar a Espanya la Llei 10/2007 de 22 de juny delectura, del llibre i de les Biblioteques, segons la qual, es fa pagar a les entitats de titularitat pública un cànon de 0.20 € per cada llibre que es compra amb l’objectiu de oferir-lo en préstec. Aquests diners van destinats al Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), organisme que els redistribueix entre els autors donat que es considera que els creadors mereixen una compensació per l’úsque es fa de la seva obra quan aquesta es posa a disposició del públic. Aquest és el procediment que defensen les entitats editores i el propi CEDRO que estan del costat d’aquesta llei. Però hi ha altres maneres de pensar que difereixen totalment.

La biblioteca pública és un espai de divulgació de la cultura, del coneixement, de la informació i a més s’encarrega, entre moltes altres coses, depromoure la lectura, amb diferents estratègies, tant entre els més petits com entre les persones adultes. Els diners que es destinen a pagar el cànon de 0.20 € surten del pressupost general de la biblioteca, cosa que òbviament disminueix la capacitat d’acció d’aquesta. És per això que aquesta llei va desfermar tanta polèmica entre les associacions de bibliotecaris i arxivistes. Arran de la sevapromulgació, han nascut moviments bibliotecaris i d’autors de llibres que creuen que no és una llei justa i s’hi han declarat en contra. Consideren que pel fet de que un llibre sigui ofert pel seu préstec, l’autor no deixa de tenir ingressos. Molt al contrari, si els usuaris de la biblioteca gaudeixen de la lectura d’un llibre i a arrel d'això el recomanen als seus coneguts, el creador pot fins i totampliar el públic interessat en la seva obra.

Malgrat que de retruc també es remunera als autors d’obres audiovisuals, musicals i plàstiques agafades en préstec en les biblioteques espanyoles, en aquest treball només ens centrarem en els llibres i amb CEDRO que és la impulsora del cànon de préstec. CEDRO, a més, és l’entitat a qui es dirigeixen la totalitat del diner recaptats i qui reparteixen primer lloc, els diners entre les altres entitats gestores de drets d’autor i en segon lloc, entre els seus propis autors.

1. Objectius

En un principi m’havia plantejat de limitar aquest treball a com afecta l’aplicació del préstec de pagament a les biblioteques catalanes, però un cop he anat informant-me he vist que aquesta llei afecta de la mateixa manera a totes les biblioteques del’estat espanyol. Per tant m’he concretat a explicar la problemàtica del préstec de pagament i les divergències d’opinió que aquesta genera.

Així, aquest estudi es planteja els següents objectius:

• Relatar els antecedents de la posada en pràctica de la Llei 10/2007 de 22 de juny de la lectura, del llibre i de les biblioteques.
• Fer veure un estat de la qüestió : el resultat de...
tracking img