Practica de laboratorio

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (789 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Pràctica de laboratori de fisica:

Carret sense peses al damunt (102 g):
Massa del Portapeses (g) | Força (Newtons) | T2 (s2) | Acceleració(m/s2 ) | Massa del carret. (kg) | Massa Carritoteòrica (kg) |
20 | 0,196 | 1,822 | 1,37 | 0,122 | 0,102 |
40 | 0,392 | 0,9025 | 2,76 | 0,102 | 0,102 |
60 | 0,588 | 0,8556 | 2,91 | 0,142 | 0,102 |
80 | 0,784 | 0,562 | 4,431 | 0,096 | 0,102 |100 | 0,98 | 0,5256 | 4,737 | 0,106 | 0,102 |

Carret amb una pesa al damunt (102 g + 50 g):

Massa del Portapeses (g) | Força (Newtons) | T2 (s2) | Acceleració(m/s2 ) | Massa del carret. (kg) |Massa Carrito teòrica (kg) |
20 | 0,196 | 3,515 | 0,708 | 0,256 | 0,152 |
40 | 0,392 | 1,5625 | 1,5936 | 0,206 | 0,152 |
60 | 0,588 | 1,0506 | 2,370 | 0,188 | 0,152 |
80 | 0,784 | 0,7225 |3,4463 | 0,148 | 0,152 |
100 | 0,98 | 0,6806 | 3,658 | 0,170 | 0,152 |

Gràfiques:3.2.- Càlculs:

* Per trobar les Forces:
* Hem calculat les masses del porta-pesesamb les diferents peses i l’hem multiplicat per 9,8 m/s2.
Exemple:
20 x 10-3 x 9,8 = 0,196 N

Aquest mateix càlcul ens ha estat necessari per calcular les altres cinc forçes.

* Per trobarles acceleracions:
* Hem utilitzat la següent fórmula:
x = 1 at2
2

Amb la mesura d’1,38 metres, que és des de la marca de sortida fins la marca d’arribada, i el temps alquadrat que haviem cronometrat, podem obtenir l’acceleració.

Ex:
1,38 = 1 a 1,822 a = 1,37 m/s2
2

* Per trobar la massa pràctica del carro:
* Hemfet els càlculs a partir de la pendent de la gràfica (y/x). Per tant, hem dividit les forces entre les acceleracions.

Ex:
0,196 = 0,123 Kg
1,37

Aquest càlcul, amb les diferents Forces iacceleracions, l’hem realitzat cinc cops pel carret sense pes i altres cinc cops pel carrer amb 50 g més.
Els càlculs realitzas han estat confosos en un primer instant, per la diferencia que hi...
tracking img