Practica de quimica, piles

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (666 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
La pila Daniell i altres piles electroquímiques senzilles

* Introducció
Les piles que utilitzem són sovint anomenades “piles seques” ja que per comoditat d’ús porten una pasta humida en llocd’una dissolució. Les piles es basen en reaccions redox que tenen lloc en dues semipiles. El corrent elèctric és generat per la reacció química que té lloc a la pila.

* Objectius
- Construir unesquantes semipiles d’ió metal·lic amb el seu metall i combinar-les entre elles.
- Mesurar les diferències de potencials amb un voltímetre digital.

* Material
- Cables de connexió amb pinces decocodril
- Vasos de precipitats de 100 cm3 (3)
- Làmina de coure
- Làmina de Zinc
- Paper de vidre
- Aigua destil·lada
- Voltímetre digital
- Dissolució de sulfat de coure (II) 1M
-Dissolució de sulfat de zinc (II) 1M
- Tires de paper de filtre impregnades de dissolució saturada de nitrat de potassi.

* Procediment

1. Amb el paper de vidre neteja les tires de metalls,renta-les amb aigua destil·lada i eixuga-les
2. Posa la dissolució de sulfat de coure (II) en un vas de precipitats i submergeix-hi part de la tira de coure metal·lic. Això constitueix la semipila decoure. Doblega la tira de coure per la vora del vas i connecta-hi una pinça de cocodril.
3. Posa la dissolució de sulfat de zinc (II) i la tira de zinc metàl·lic en un altre vas de precipitats. Aixóés la semipila de zinc.
4. Agafa una tira de paper de filtre impregnada en dissolució saturada de nitrat de potassi i fes-la servir de pont salí per conectar mútuament les dues dissolucions delsdos vasos de precipitats.
5. Assegura’t que saps utilizar el voltímetre digital. A continuación tanca el circuit connectant el coure i zinc al voltímetre.
6. Apunta el voltatge de la pila dezinc-coure. Pren nota a més de quina semipila és l’electrode positiu i quin es el negatiu.
7. Prepara ara una semipila de Fe2+ (aq) / Fe (s). Fes servir un pont salí nou per conectar-la amb la...
tracking img