Practica de quimica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (759 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
EQUILIBRI QUÍMIC:
DATA DE REALITZACIÓ:
19 de gener de 2012.
OBJECTIUS:
Estudiar els sistemes en equilibri i el seu desplaçament per l’efecte de la temperatura.
FONAMENT TEÒRIC:
EQUILIBRIQUÍMIC:
L'estat d'equilibri químic d'una reacció reversible és l'estat final del sistema en què les velocitats de reacció directa i inversa són iguals i les concentracions de les substàncies que hiintervenen es mantenen constants.
Si tenim una reacció on els reactius R es transformen en productes P, arribarà un moment en el qual, tot i haver-hi reactius, no augmenten els productes; en aquest punt,la reacció estarà en condicions d'equilibri.
TETRAÒXID DE NITROGEN:
L’òxid de nitrogen (IV) (N2O4) és un poderós oxidant, altament tòxic i corrosiu. A més és un poderós reactiu en síntesisquímiques.

DIÒXID DE NITROGEN:
El diòxid de nitrogen NO2 és una molècula altament oxidant. Aquest és un fet donat a que és una molècula paramagnètica, és a dir, té un electró desaparellat i per tant, tétendència a oxidar les espècies que té a prop. A temperatura ambient és un gas tòxic i corrosiu a causa del seu poder oxidant. És de color marró-vermellós i és soluble en aigua. Es forma com asubproducte en processos de combustió a elevades temperatures, com per exemple, en vehicles motoritzats i plantes elèctriques. Aquest fet és molt negatiu per al medi ambient, ja que l’NO2 és un destacatcontaminant atmosfèric.
COURE:
 És un element químic de nombre atòmic 29, i és un dels metalls més importants. Es tracta d'un metall de transició de coloració rogenca i brillantor metàl·lica que,juntament amb la plata i l'or, forma part de l'anomenat grup 11 de la taula periòdica, caracteritzat perquè són els millors conductors d'electricitat. Gràcies a la seva alta conductivitatelèctrica, ductilitat i mal·leabilitat, s'ha convertit en el material més utilitzat per a fabricar cables elèctrics i altres components elèctrics i electrònics. El coure forma part d'una quantitat molt elevada...
tracking img