Practica fermentacio

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (652 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Aleix Soriano de Haro
2n de Batxillerat
Pràctica del procés de la fermentació alcohòlica
1. Objectius.
* Assolir uns millors coneixements alhora de realitzar un experiment al laboratori.* Observar el desenvolupament de la fermentació alcohòlica mitjançant la producció CO2.
* Aplicar a la pràctica, part dels coneixements obtinguts a l’aula.
2. Base teòrica.
* Glicòlisi: ésuna via metabòlica, necessària per que després es produeixi la fermentació, que consisteix en oxidar i transformar una molècula de glucosa en 2 molècules d’àcid pirúvic per mitjà de la reducció de 2molècules de NAD+. Aquest procés, a més, allibera dos ATP que s’aconsegueixen per fosforilació.
* Fermentació: és un procés catabòlic anaeròbic, és a dir, que no hi intervé la cadena respiratòria il’aire no és l’acceptor final d’electrons. Com a conseqüència l’acceptor final d’electrons és un compost orgànic, i a més, en aquest procés l’ATP s’aconsegueix en la síntesi a nivell de substrat. I elprocés en si consisteix en transformar les dos molècules d’àcid pirúvic en etanol per mitjà de l’oxidació de dos molècules de NADH+2H+, un procés en el que s’allibera CO2.
3. Aparells, instruments imaterial emprat.
* Comptagotes per poder elaborar amb precisió la solució de glucosa.
* Proveta per mesurar la quantitat de CO2 que s’acumula a l’interior durant la pràctica.
* Un llumí percomprovar al final si la pràctica s’ha fet correctament.
* Safata per poder afegir-hi aigua i realitzar un sacarímetre amb la proveta.
* Aigua per omplir al màxim la proveta per que el gas noes barregi amb aire i, alhora per enfonsar-la per tal de que el CO2 no s’escapi.
* Solució de glucosa al 10% necessària per produir la fermentació.
* Aigua per preparar la solució de glucosa.* Llevat necessari per produir la glicòlisi i, conseqüentment, la fermentació.
* Una mànega.
4. Procediment de la pràctica.
1. Preparar la solució de glucosa al 10% (amb uns 33 cm3...