Practica1 aes

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (280 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
AES 2009-2010: Implementació TPV

Practica 1 AES
La primera pràctica d’AES consisteix en dur a terme la implementació del cas d’ús comprar productes i la inicialitzaciódel sistema de l’exemple del TPV vist l’any passat. Per això, us deixarem els següents fitxers disponibles en els que ens basarem per dur a terme la pràctica.  Tema5-1ResumExempleTPV.pdf Tema5-2PatronsGrasp.pdf (a partir de la plana 57)

La part de la interfície la podeu fer com vulgueu, però respectant els missatges del diagrama de seqüènciadel cas d’ús. Quan s’iniciï el sistema, podeu definir el format que vulgueu per al fitxer que contingui els productes del catàleg (CSV, XML, ...). No heu d’implementar resmés del que en aquests fitxers s’especifica, ni tampoc us heu de deixar res per implementar. Un cop hagueu implementat totes les parts especificades en els documents, esvalorarà de forma positiva altres aportacions com ara haver treballat altres conceptes com ara la documentació (javadoc) o qualsevol altre concepte relacionat amb l’Enginyeria delsoftware i Java.

Avaluació
La pràctica s’avaluarà sobre 10 punts repartits de la següent forma:    4 punts: Obligatori. Implementació en Java de la solució del TPV 4punts: Obligatori. JUnit: Proves unitàries 2 punts: Optatiu. Fer anar Mocks

Entrega de pràctica
La pràctica es durà a terme de forma individual. L’entrega es farà viaactivitat al Campus Virtual tot comprimint en un fitxer en format ZIP els fitxers de codi font (i res més!!) del vostre projecte. Si així es creu necessari, es podrà entregardocumentació amb els comentaris que es creguin convenients en format PDF.

Data entrega
La data límit per entregar la pràctica serà el proper 10 de novembre de 2009.

tracking img