Practicas tc

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 17 (4016 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
QPràctiques del curs de pressupostos i condicions tècniques

04.2011

Índex

Com s’obre el programa? Com es crea un pressupost? Com es defineix l’estructura de nivells? Com es creen nodes? Com s’arrosseguen partides del banc al nostre pressupost? Canvi de característiques de les partides Com afecta la modificació d’un element a la resta de la vostra obra? Com s’inclouen elements nous a lajustificació de partides? Com es crea una partida d’alçada? Com es recodifica? Com es posen els amidaments? Com es canvien preus? Com s'afegeixen les despeses indirectes? Com es fa la Configuració de l’últim full? Com es fan llistats?

3 3 4 5 9 10 14 14 16 17 20 27 30 30 31

TCQ2000

Pràctiques del curs de pressupostos i condicions tècniques

Com s’obre el programa?
• Obriu el programaTCQ2000: Inici – Programes – ITeC – TCQ2000 – 1 Projecte i Obra.

Com es crea un pressupost?
• Creació d’un nou pressupost: General – Nou. A la finestra que apareix, busqueu, al costat de Fitxer i , el fitxer on guardareu el pressupost, que serà el "Pràctica amb l’ajut del botó dels puntets Pressupostos.TCQ", dins de la carpeta “CURSOS” que trobareu a l'escriptori. Poseu com a Codi la data deldia d’avui i, com a Descripció, Pressupost NAU INDUSTRIAL. Premeu Acceptar.Obrir el pressupost: Aneu a Obrir, marqueu l’obra, i a Mòdul marqueu “Pressupost”. Premeu Acceptar.

www.itec.cat

3

Pràctiques del curs de pressupostos i condicions tècniques

TCQ2000

Com es defineix l’estructura de nivells?
Accediu a Dades generals del menú General. Apareixerà la pantalla següent,en la qual podreu definir l’estructura del pressupost.

Per modificar l’estructura lliure del pressupost seguiu els passos següents: 1. A l’opció Nombre màxim de nivells del marc Estructura de pressupost, haureu de definir la profunditat màxima del pressupost. TCQ2000 admet un nombre màxim de 9 nivells. Teclejarem un 3, el programa crearà una estructura del tipus Obra/Capítol/Subcapítol. 2. Fentun doble clic amb el ratolí sobre la casella Títol nivell, podreu canviar o definir el nom genèric de cada nivell. 3. Fent un doble clic amb el ratolí sobre el quadre gris de la columna Lín? a TCQ2000 seran indicats quins d’aquests nivells han d’admetre línies de pressupost. 4. Per validar els canvis haureu de clicar el botó Acceptar.
NOTA: l’estructura del pressupost pot ser modificada enqualsevol moment, sempre que la modificació no afecti les dades ja entrades al pressupost.

4

TCQ2000

Pràctiques del curs de pressupostos i condicions tècniques

Com es creen nodes?
• Creació de capítols: col·loqueu-vos sobre el node 01 – Pressupost i premeu el botó dret del ratolí Afegir Capítol.

Sobre Codi Concepte escriviu “01” i a Descripció, “Moviment de terres”. Premeu Acceptar.Creeu ara el capítol 02 – Fonaments, el 03 – Estructura, el 04 – Coberta i el 05 – Tancaments. Feu Acceptar. Premeu el botó Sortir.

www.itec.cat

5

Pràctiques del curs de pressupostos i condicions tècniques

TCQ2000Creació de subcapítols: poseu-vos damunt el nivell 01.01 i premeu el botó dret del ratolí, escolliu Afegir Subcapítol.

Poseu com a Codi “01” i com a Descripció,“Neteja del terreny”. Creeu ara el 02 – Excavació rases i pous. Feu Acceptar.

6

TCQ2000

Pràctiques del curs de pressupostos i condicions tècniques

Al nivell 01.03 Poseu com a Codi “01” i com a Descripció, “Pilars”. Creeu ara el 02 – Suports Base i el 03 – Forjat. Feu Acceptar. Al nivell 01.05 Poseu com a Codi “01” i com a Descripció, “Exteriors”. Creeu ara el 02 – Interiors i el 03 –Practicables. Feu Acceptar. El resultat de l’estructura del pressupost ha de ser el següent:Canvi del nom d’un subcapítol: canviareu ara el nom del subcapítol 02 – Neteja terreny. Situeu-vos sobre aquest capítol i premeu el botó dret del ratolí, escolliu l’opció Editar Subcapítol

Escriviu sobre Descripció “Neteja terreny i esbrossada”. Feu Acceptar.

www.itec.cat

7

Pràctiques...
tracking img