Practiques laboratori fisica 4 eso

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2938 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
IES Pla de les Moreres

Departament de Ciències Experimentals

Curs 2009 2010

Pràctiques
 de
 física
 i
 química
 4
 ESO.
 
 

 

EL
 MÈTODE
 CIENTÍFIC.
 ESTUDI
 D’UN
 PÈNDOL
 IDEAL.
 

  Objectius.
 
  A
 aquesta
 part
 aplicarem
 el
 mètode
 cientific
 al
 seguent
 principi
 de
 la
 física: 
 
  ‘el
 periode
 d’oscil·∙lació
 d’un
 pèndol
 ideal
 és
 constant’.
 
  Amb
  aquest
  principi
  i
  algunes
  informacions
  prèvies,
  haureu
  deduir
  la
  dependència
  del
  periode
  d’oscil·∙lació
 d’un
 pèndol
 simple.
 
  Recordeu:
  PERIODE:
  temps
  que
  triga
  el
 pèndol
  en
  fer
  una
  oscil·∙lació
  complerta.
  El
  periode
 es
 mesura
 en
 segons
 (SI).
 
  Per
 si
 no
 ho
 heu
 entés
 es
 tractaria
 de
 saber,
 a
 la
 fòrmula
 del
 periode:
 quines
 magnituds
 surten?
 Es
  a
 dir:
 de
 què
 depén?
 
  El
 primer
 que
 farem, serà
 apuntar
 els
 passos
 del
 mètode
 científic.
 
 
  ⏐
 
 
 
 
 
  Ara
 observarem
 el
 material
 de
 que
 disposem:
  -­‐ Cinta
 mètrica
 i/o
 regla
  -­‐ Fil
 de
 nylon
  -­‐ Peces
 metàl·∙liques
 de
 diferents
 masses
  -­‐ Un
 cronòmetre
  -­‐ Un
 punt
 de
 subjecció a
 una
 alçada
 d’uns
 dos
 metres
 del
 terra.
  -­‐ Bàscula
 electrònica.
  Comproveu
 que
 hi
 és
 tot
 el
 material,
 i
 procediu
 al
 muntatge
 del
 pèndol.
 
  QUÈ
 VOL
 DIR
 QUE
 EL
 PÈNDOL
 ÉS
 IDEAL?
 
  Les
 condicions
 teòriques
 del
 pèndol
 ideal,
 són
 les següents:
  -­‐ La
 corda
 (fil)
 no
 te
 massa.
  -­‐ Les
 oscil·∙lacions
 són
 petites.
  -­‐ No
 hi
 ha
 fregaments.
 
 
 
 
 
 
  [dibuix
 del
 pendol
 amb
 l’angle
 θ
 -­‐petit-­‐]
 
  Per
  donar
  una
  idea
  més
  aviat
  pràctica,
  l’angle
  no
  hauria
  de  passar
 dels
 10º.
  Com
  podeu
  comprovar,
  trobar
  una
  corda
  que
  no
  tingui
 
1

IES Pla de les Moreres

Departament de Ciències Experimentals

Curs 2009 2010

massa
 és
 força
 complicat,
 amb
 la
 qual
 cosa,
 el
 que
 direm
 es
 que:
  -­‐ La
 massa
 de
 la
 corda
 és
 MOLT més
 petita
 que
 la
 del
 pes
 que
 penjem.
  -­‐ L’angle
 que
 inicialment
 donem
 per
 les
 oscil·∙lacions
 ha
 de
 ser
 petit
 (uns
 10º).
 
  Comproveu
 amb
 ajut
 de
 la
 bàscula:
 
  Massa
 de
 la
 corda:
 ⏐
 
 
 
 
  Massa
 del
 cos
 que
 penjem:
 ⏐
 
  
 
 
  Realment
 la
 massa
 del
 cos,
 és
 molt
 més
 gran
 que
 la
 del
 fil
 
 (
 mp>>mf
 )?
 
 
  ⏐
 
 
 
 
 
 [apunteu
 els
 valors
 mesurats
 amb
 la
 bàscula]
 
  Hipòtesi
 
  Tal
  com
  vam
  fer
  a
  classe,
  farem
  una
  primera
 avaluació
  de
  les
  magnituds
  (relacionades
  amb
  el
  pèndol)
  que
  condicionen
  el
  funcionament
  del
  pèndol:
  la
  massa
  que
  pengem,
  ...,
  i
  les
  magnituds
  que
 creieu
 que
 poden
 tenir
 a
 veure...
 
 totes
 les
 posarem
 a
 continuació.
 
  ⏐
 
 ...
tracking img