Pratica 1 literatura

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (880 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Primera pràctica – Literatura de l’Edat Mitjana

Carlos Fernandes
1 bat A
11-11-2011

INS Carles Rahola – Girona
Primera pràctica de 1r de batxillerat – Literatura de l’Edat Mitjana

1.Quines són les semblances i les diferències entre la poesia trobadoresca i la lírica d’Ausiàs March?
La lírica d'Ausiàs March deixa l’estil dels trobadors, és un revolucionari pel que fa la llengua,es el primer que escriu en català. escriu amb versos decasíl·labs clàssics catalans es a dir sempre funcionen amb la coble (estrofa de 8 versos) i una tornada final de 4 versos. Ell reflecteix sobrel'amor reial, ell volia trobar l'amor total, ser el millor amant, sense caure en el pecat, per ell la dona és una companya, una amiga amb la qual es pot parlar i discutir, i això el diferencia de lapoesia trobadoresca i destaca l'amor sensual i l'espiritual. En la seva poesia trobem escolasticisme es a dir, fa servir aspectes de la ciència medieval per construir al seu discurs amorós. Utilitzamolts recursos, imatges, comparacions i exemples lligat amb la seva vida amorosa. Cal remarcar-ne, especialment, la temàtica i formal, la densitat dels continguts conceptuals, els valors poètics i elfet d'utilitzar per primera vegada el català en els poemes.
La poesia trobadoresca és lírica. Els trobadors volien trobar l'amor ideal, però no el real i la dona es la dama de una categoria socialsuperior. Escrita en llengües vulgars, normalment en occità o provençal. La poesia trobadoresca es recitada pels trobadors que són gelosos de la seva obre. La poesia dels trobadors ens ha arribat através dels cançoners( també inclouen vides que són biografies dels autors .) La poesia trobadoresca es divideix en diferents generes.


2. Llegiu aquests textos i compareu els dos tipus denarradors. Quina diferència fonamental trobeu? Quines són les fonts per construir la història de cada un?
En el primer text el narrador es omniscient, ell no es posa com testimoni i vol ser el màxim...