Prehistoria

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (792 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1-Cronologia del Calcolític:
Comença en la segona meitat del IV mil•lenni i tot el III mileni a.C en Europa. En els Balcans i Orient Mitjà el V mil•lenni a.C.

2-Característiques econòmiquesdel Calcolític
S’utilitza aixada, aquest fet es interpretat per haver trobat en túmuls funeraris la presència d’animals castrats, a més de la presència de pintures rupestres. Apareix també el carroamb rodes. En algunes zones també trobarem noves tècniques de regadiu, amb la finalitat de poder habitar zones on fins ara els resultava impossibles.
En el mediterrani oriental s’han trobat evidenciesde domesticació agrícola especialment per a cultius tals com: la vinya i les oliveres, propiciant una major sedentarització. Els estudis ens indiquen que aquestes activitats van combinar-se ambd’altres formes productives un exemple fou amb el cultiu de cereals. En la ramaderia trobem per a aquest moment l’ús d’animals de tir, es a dir per a facilitar les tasques agrícoles i de transport es tendiràa l’ús d’animals, a banda de font d’alimentació (com havia estat la forma més constant de treure-li’n rendiment) ara com a força per a estirar dels carros etc. Altres finalitats són, la llet, lallana que havien esdevingut els recursos més tradicionals i que òbviament es mantenen. Un animal que progressivament cobra importància indispensable per a l’activitat humana es el cavall, però solamenttenim evidències de la seva domesticació ,per a aquesta cronologia que tractem, en els estepes eurasiàtiques.

3-Característiques de la societat del Cacolític
Apareixeran ja manifestacionsincipients de desigualtat social amb un cap o element dominant de la tribu. Trobarem el poder econòmic junt al poder polític, i aquest perdurarà en les generacions vinents. Observaren també en l’accés mental ien les tombes i cases el canvi en les estructures. Començaran ja a formar-se protoestats degut al sorgiment de dependència entre uns i altre assentaments.

4-La metal•lúrgia del coure:
Abans...