Preparació camí santiago

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 43 (10508 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Programació de l'ensenyament de l'Activitat Física i l'Esport
Professor: Dr. Carles González Arévalo INEFC-centre de Barcelona Curs 2010-2011


TÍTOL DE LA UD


“ Preparació del Camí de Santiago en bicicleta “

Assignatura:
Programació de l'ensenyament de l'Activitat
Física i l'Esport ; Curs 2010-2011

Professor:
Dr. Carles González Arévalo


AlumnatFernando Florit Gomila Grup: 3
Raul Fructuoso RuizÍNDEX

INTRODUCCIÓ................................................................pàg.3

IDEA GLOBAL DE LA UD..............................................pàg.4

DIAGNÒSTIC INICIAL...................................................pàg.5
ANÀLISI DEL'ENTORN.................................................................pàg.5
MARC TEÒRIC................................................................................pàg.7
CARACTERÍSTIQUES DELS APRENENTS.................................pàg.8

OBJECTIUS DE LA UD...................................................pàg.10

CONTINGUTS..................................................................pàg.11

ACTIVITATS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE....pàg.12TEMPORALITZACIÓ......................................................pàg.14

ACTIVITATS I CRITERIS D'AVALUACIÓ....................pàg.18
EXEMPLE D'INSTRUMENT D'AVALUACIÓ....................................pàg.20

ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES......................................pàg.22
SESSIÓ EXEMPLE................................................................................pàg.23CONCLUSIONS...............................................................pàg.24

BIBLIOGRAFIA...............................................................pàg.25

ANNEXE...........................................................................pàg.26


INTRODUCCIÓ

A continuació presentem la unitat didàctica de “Preparació per realitzar el Camí de Santiago en bicicleta”. Aquest treball pertany al’assignatura de Programació de l’ensenyament de l’activitat física i l’esport., dirigida pel professor Dr. Carles González Arévalo.
En aquesta assignatura s’havia de fer una unitat didàctica que significa el 40% de la nota final de l’assignatura. Al llarg del curs s’han anat treballant totes les parts de les quals ha de constar una unitat didàctica qualsevol, de manera que la realització de les classesens ha servit per anar confeccionant la nostra unitat didàctica. Es podia fer de qualsevol dels 9 àmbits professionals descrits a classe.
Com a autors, en un principi no sabíem sobre què podíem fer la unitat didàctica. Vam pensar de fer-la sobre alguna cosa que els dos dominéssim força i vam arribar a la conclusió que la faríem sobre futbol, ja que els dos som entrenadors de categories similars.Però encara i així no teníem clar com enfocar-la: si preparació per algun partit especial, per treballar una estratègia concreta, una manera de jugar, una forma de treure la pilota jugada… Finalment, després d’escoltar comentaris del professor (“normalment les unitats didàctiques sobre temes en els quals els autors no dominen, o no són el seu, acostumen a estar millor”) vam decidir que potser eramillor buscar un altre àmbit. Després vam pensar si aquesta unitat didàctica ens podria servir per alguna altra assignatura o bé, si alguna cosa que ja havíem fet ens podria servir per confeccionar aquesta unitat didàctica. Vam arribar a la conclusió que la podríem relacionar amb la realització del Camí de Santiago que teníem preparat per fer durant la Setmana Santa. A principi de curs ja teníemclar que faríem el Camí de Santiago durant la Setmana Santa, i ja havíem començat a preparar el viatge, però faltaven encara molts detalls; era una aventura que mai havíem fet. A partir d’aquí vam decidir que podríem fer una unitat didàctica on nosaltres simulem ser treballadors d’un gimnàs i monitors de ciclisme i preparem a gent per fer sortides en bicicleta, en aquest cas la sortida seria...
tracking img