Presentes

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (692 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Presente/ pasado / participio /español
1 . (to) awake | awoke | awoken | despertarse
2 . (to) be | was /were | been |.ser, estar
3 . (to) bear | bore |born | dar a luz, soportar
4. (to) beat | beat | beat | vencer, golpear
5 . (to) become | became | become | convertirse en, llegar a ser
6.(to) begin | began | begun | comenzar, empezar
7.(to)bend | bent | bent |.curvarse, doblar
8.(to) bet | bet | bet |apostar
9. (to) bid | bid/bade | bid/bidden| pujar
10.(to) bind | bound | bound ..........atar, encuadernar
11.(to) bite | bit |bitten..........morder
12.(to) bleed | bled | bled ..........sangrar
13.(to) blow | blew | blown..........soplar
14.(to) break | broke | broken..........romper
15.(to) breed | bred | bred..........alimentar, criar
16.(to) bring | brought | brought..........traer, llevar
17.(to) broadcast | broadcast | broadcast.......... emitir, difundir por televisión
18.(to) build | built |built..........edificar, construir
19.(to) burn | burned/burnet | burned/burnt ..........quemar, arder
20.(to) burst | burst | burst ..........reventar, estallar
21.(to) buy | bought | bought ..........comprar22.(to) cast | cast | cast ..........tirar, arrojar
23.(to) catch | caught | caught..........coger
24.(to) choose | chose | chosen ..........escoger, elegir
25.(to) cling | clung | clung..........agarrarse, aferrarse
26.(to) come | came | come..........venir
27.(to) cost | cost | cost ..........costar
28(to) creep | crept | crept..........arrastrarse
29.(to) cut | cut | cut..........cortar30.(to) deal | dealt | dealt ..........tratar
31.(to) dig | dug | dug ..........cavar
32.(to) do | did | done..........hacer
33.(to) draw | drew | drawn..........dibujar, pintar
34(to) dream|dreamed/dreamt | dreamed/dreamt ..........soñar
35.(to) drive | drove | driven ..........conducir
36.(to) drink | drank | drunk ..........beber
37.(to) eat | ate | eaten ..........comer
38.(to) fall...
tracking img