Prestaciones del 4x4 etseib

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1915 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PRESTACIONS DEL 4x4

Per poder determinar tan el pendent màxim superable com el la velocitat màxima del vehicle cal tenir ben definits el parell motor màxim, la potència màxima, les relacions de transmissió de les marxes de la caixa del canvi i la relació de transmissió del grup cònic.
Tan el parell potència màxima ja estan definits en les corbes de parell i potència. Els valors significatiusque s’utilitzen són:

Potència màxima = 208.2 CV CEE a 3550 min-1 = 153.235 KW

Parell màxim = 46.1 Kg·m a 2060 min-1 = 452.241 N·m

Cal definir la relació de transmissió del grup cònic. Com que es tracta d’un vehicle tot terreny amb reductora, a més de la relació pròpia del reductor del grup cònic, també s’ha de definir la relació que aporta la reductora.

ireductor = ( eix /(rodes =2.35

ic.canvis = (motor/( eix

ireductora = 1 si està desconnectada o bé 2.5 si està connectada.

Com interessa que tingui una alta força de tracció, prenem una caixa de canvis tancada. Cal tenir en compte que el tot terreny du uns pneumàtics d’elevat diàmetre que el que fan és allargar les relacions finals.

Interessa, per facilitat de conducció off-road, no haver de dependrecontínuament de la reductora per afrontar situacions desfavorables, amb la qual cosa es necessiten una primera i segona marxa relativament curtes. Ara bé, també cal ser conscients que en el nostre cas tenim un actiu molt important: l’elevat parell motor i la seua corba plana entre les 2000 i 3250 revolucions per minut, mantenint-se per sobre els 45 kg·m, així com un parell a tan sols 1500 min-1 de 24 kg·m.Això ens permetrà tenir unes relacions una mica menys curtes que les que necessitaríem si no disposèssim d’un motor tan ben dotat.

Relació en primera:

Volem que el nostre tot terreny pugui superar amb càrrega màxima i sense la necessitat d’utilitzar la reductora una rampa de 30º. Amb una iprimera = 5.762 ho superem.

V màx potència1ª = 10.19 m/s = 36.68 km/hora
V 1000 primera = 2.87 m/s= 10.334 km/hora
i primera = 5.762

Relació en segona:

La segona marxa ha de ser una marxa que propòrcioni suficient força de tracció per moure’ns per pistes en mal estat i afrontar pendents bastant pronunciats a una velocitat no tan baixa com si ho féssim en primera, per això també la fem relativament curta.

V màx potència 2ª = 14.36 m/s = 51.7 km/hora
V 1000 segona = 4.045 m/s = 14.56km/hora
i segona = 4.089

Relació en tercera:

Aquí hem privat la capcaitat d’acceleració, si canviem de 2ª a 3ª, a 50Km hora, ens trobarem que estarem just a la zona en què estem en parell màxim a 3ª, amb la qual cosa, tindrem una elevada força de tracció i serem capaços d’augmentar ràpidament la velocitat del vehicle.
Així doncs, quan canviem a 3ª a 50Km/hora, ens trobem que el contavoltespassa a 2060 r.p.m.

V màx potència 3ª = 23.967 m/s = 86.28 Km/hora
V 1000 tercera = 6.75 m/s = 24.3 km/hora
i tercera= 2.45

Relació en quarta:

Continuem buscant una bona resposta a l’hora d’accelerar, per exemple en sortir a la carretera i tenir una bona recuperació de 80 a 120 km/hora. Per això volem que en el moment que circulem a 80 Km/hora, ens trobem en el punt de parell màxim en4ª i per tant tenir una força de tracció alta que ens proporcioni una bona acceleració fins a la velocitat desitjada.

V màx potència 4ª = 38.3 m/s = 137.9 km/hora
V 1000 quarta = 10.79 m/s = 38.84 Km/hora
i quarta = 1.533

Relació en 5ª:

Hem primat l’economia de circulació en aquesta marxa, és,així doncs, una marxa exclusivament per circular en trajectes carretera, autopista, etc...

Vmàx potència 5ª = 53.38 m/s = 192.17 km/hora
V 1000 cinquena = 15.037 m/s = 54.13 km/hora
i cinquena = 1.1

Podem observar que les elacions no són extremadament curtes, per tal d’afrontar obstacles a baixes velocitats, entrarà en joc la reductora. A continuació detallem les velocitats a 1000 i a 2060 (parell màxim) min-1 en primera, segona i tercera tenint la reductora connectada, ja que...
tracking img