Prestacions del sistema de navegació aeria

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 46 (11360 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Universitat Politècnica de Catalunya
Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa

Navegació i Circulació Aèria

Prestacions del Sistema de Navegació Aèria

Cristina Alemany Chavarria Luis Cámara García Elisenda Gil Cortés Oriol Gil Tomàs Cristina González Blanch

Quadrimestre de primavera 2008/2009

Abstract
La performance del sistema de navegació aèriaés essencial pel funcionament del transport aeri. Per tal de comprendre bé aquest concepte cal conèixer en detall d’altres com el de Performance Based Navigation (PBN), Required Total System Performance (RTSP) i programes com SESAR i Galileu. PBN consisteix en una evolució en l’ús dels actuals sistemes de navegació RNP i RNAV (DVORs, NDB, DME,..) per tal d’incrementar la capacitat, l’eficiència ila seguretat de l’espai aeri en termes de precisió, integritat, disponibilitat, continuïtat i funcionalitat. Per altra banda, el concepte més ampli de RTSP defineix un conjunt de paràmetres per la operació i mesura de la performance del sistema ATM i suposa una evolució dels anteriors conceptes. Per millorar-la, la UE i els EUA estan desenvolupant els programes SESAR i NextGen, respectivament,per augmentar la performance de l’actual sistema de navegació i implementar l’ús del GNSS, essencialment Galileu, del futur. Així doncs, la mesura i millora de la performance del SNA és de gran importància per assolir els nivells requerits de safety i funcionament òptim.

Índex

ABSTRACTINTRODUCCIÓ....................................................................................................1

PART I: EL SISTEMA DE NAVEGACIÓ AÈRIA................................................ 2
1. Descripcions generals...............................................................................3 1.1. Marc operatiu del SNA 1.2. Marc tècnic del SNA 2. Context històric.......................................................................................10 2.1. Història general 2.2. Europa2.3. Estratègia 2.4. Implementació de l’estratègia

PART II: PERFORMANCE BASED NAVIGATION...........................................15
3. El concepte PBN......................................................................................15 4. Els sistemes RNP i RNAV........................................................................ 19 5. Pilars delPBN..........................................................................................21 5.1. Navigation Specification 5.2. NAVAID Infrastructure 5.3. Navigation Application 6. Implementació del concepte de PBN....................................................... 25 7. Exemple d’implementació PBN: Balanç europeu 2008.............................28

PART III: EL FUTUR DE LA PERFORMANCE DEL SNA............................... 328. La evolució de la performance en el futur................................................32 9. El concepte RTSP (Required Total System Performance)........................33 9.1. Nivells d’anàlisi de performance ATM 9.2. Elements del RTSP 9.3. Usos i aplicacions del concepte de RTSP

10. El futur de GNSS a Europa.......................................................................39 10.1EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) 10.2 Galileo 11. Els nous dissenys de l’espai aeri a Europa i als EUA...............................41 11.1. SESAR (Single European Sky ATM Research) 11.2. NextGen (Next Generation Air Transportation System)

CONCLUSIONS................................................................................................ 44BIBLIOGRAFIA.................................................................................................45

Introducció
La indústria del transport aeri és de gran importància en el món globalitzat en què ens trobem. La necessitat de mantenir contacte amb diferents parts del món en tot moment, la circulació d’informació i de persones, generen una demanda molt gran de transport i, actualment, el...
tracking img