Preuntas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (536 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1-Defineix regeneracionisme. Quina incidència va tenir en el sistema polític de la restauració?
El Regeneracionisme es el corrent de pensament que va qüestionar els valors i el sistema polític de lafi del segle. La seva figura mes destacada va ser Joaquín Costa. El Regeneracionisme va influir en l'activitat política espanyola del primer terç del segle XX, com un corrent crític, representat perliberals i conservadors. Les propostes van tenir poca efectivitat.
2-Explica les mesures més importants en què es concreta el regeneracionisme dels governs conservadors i liberals de la primeradècada del segle XX. Per què van fracassar?

 
3-Explica quina va ser la política colonial durant el regnat d'Alfons XIII.

-Quines van ser les causes de la Setmana Tràgica?

-Què va passar a Annual?Quines conseqüències va tenir en diversos àmbits?

4-Quina posició van adoptar els regionalistes en els intents de regeneració del sistema?

5-Explica quines ideologies polítiques van mantenirposicions antimonàrquiques davant la crisis de la restauració. Van aconseguir d'imposar alguns canvis? Justifica-ho.

6-Llegeix atentament el document 5 i respon: Expliquen aquestes dadesl'anticlericalisme? Coneixes algun factor més que l'expliqui?

7-Indica les conseqüències polítiques de la crisi de 1909.

8-Quin fou l'impacte a Espanya de la Primera Guerra Mundial?

9-Explica breument enquè van consistir les Juntes de Defensa, l'Assemblea de Parlamentaris i els governs de concentració.

11-Indica les causes de la instauració d'una dictadura militar el 1923. Quines conseqüències vatenir per a Catalunya?

12-Què va caracteritzar el règim del Primo de Rivera en l'aspecte ideològic, polític, el social i l'econòmic?

13-Defineix el concepte de feixisme. Indica si l'afirmaciósegüent és vertadera o falsa:<<La dictadura de Primo de Rivera va ser feixista>>. Argumenta la teva resposta.

14-Explica quin va ser el paper de la monarquia durant la dictadura de...
tracking img