Prijimacky pro vytvarniky

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (552 palabras )
  • Descarga(s) : 7
  • Publicado : 17 de junio de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
OBOR UŽITÁ MALBA vedoucí oboru akad. malíř René Hábl Struktura vzdělávání je koncipována s ohledem na co nejširší disponibilitu absolventa. Tvoří ji složka základních povinných předmětů (cizí jazyk,dějiny umění, anatomie, estetika, kresba podle modelu) a základních volitelných předmětů (psychologie, sociologie kultury) a složka profilujících předmětů (malba podle modelu, realizace výtvarnýchtechnik, technologie a modelování pro malíře). Systém základních a volitelných vyučovacích předmětů je doplněn nepovinnými vyučovacími předměty. Učivo těchto výtvarných předmětů je praktické povahy arozvíjí výtvarné myšlení a invenční schopnosti studentů ústící do tvůrčího výtvarného projevu. V závislosti na zjištěných individuálních talentových předpokladech a zájmu studentů je v rámci studijníhooboru umožněna profilace k tvorbě „volné“ nebo „užité“, a to jak interiérové, tak exteriérové.

vedoucí oboru akad. sochař Radim Hanke OBOR SOCHAŘSKÁ TVORBA Výuka tohoto oboru probíhá ve školníchsochařských dílnách, kde se formou zadávaných úkolů studenti připravují na specifika sochařské tvorby. Od základů výtvarného řemesla - v práci podle modelu, až po uplatnění vlastní invence v úkolech,přibližujících se volné sochařské tvorbě. Vše je důsledně podpořeno snahou o zvládnutí základní sochařské technologie vzhledem k různým používaným materiálům. Odborná praxe je situována do areálukovolijecké huti v Tečovicích (funkční kovolijecká huť s prostory pro výuku modelování, spojení s MHD). To umožňuje úzkou návaznost na současnou praxi, dílenskou výuku, přičemž velký důraz je ve výuce kladen ina kresbu podle modelu, technologii, dějiny umění a cizí jazyk.

vedoucí oboru Mgr. Lubomír Jarcovják OBOR GRAFICKÁ TVORBA Struktura vzdělávání je koncipována s ohledem na co nejširší disponibilituabsolventa. Tvoří ji složka základních povinných předmětů (cizí jazyk, dějiny umění, anatomie, estetika, kresba podle modelu) a základních volitelných předmětů (psychologie, sociologie kultury) a...
tracking img