Primeros auxilios

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (691 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
2) Les fases són: Protegir, alertar i socórrer.
* Protegir es refereix a allunyar la víctima de la zona on es trobi el perill, que en aquest cas és el seu cotxe accidentat. Per poder portar aterme correctament aquesta situació el que faré serà el següent:
* Deixaré el voral lliure (perquè accedeixi l’ equip de socors sens cap dificultat): Aparcaré el meu cotxe a vint metres davantdel cotxe accidentat i tant jo com la resta de les persones que ocupin la via portarem l’ armilla fluorescent posada.
* Apagaré els contactes del cotxe accidentat.
* Assenyalaré elcotxe accidentat amb els triangles de perill, cons, etc., a una distancia òptima, depenent si es de dia o de nit, del temps atmosfèric, etc. Tindré en compte que si disposés d’ aquests dispositius d’emergència, una persona pot fer la funció del triangle d’ emergència. També procuraré mantenir la fluïdesa del trànsit i evitar nous accidents.
* M’ he d’ assegurar que altres cotxes noestiguin en punts perillosos i que els usuaris que ocupin la via portin posat l’ armilla reflectant.
* Evitaré que qualsevol persona fumi o apagui les cigarretes a prop de l’accident.
*Vigilaré el cotxe accidentat tenint en compte que:
* Si surt fum negre del cotxe significa que s’ està encenent. (enretiraré les víctimes i prepararé els extintors)
* Si el fum ésblanc i fa olor a gas, és a dir, que hi ha perill d’ explosió. (tots ens mourem a uns cent metres de distància, aproximadament.
* Si el cotxe portés mercaderia perillosa, les senyalsperilloses d’ aquest em permetran decidir a quina distància ens allunyarem. I per consegüent, avisar als serveis professionals que siguin necessaris.

* Alertar, és a dir trucar als serveis d’ atencióurgent i donar-li l’ informació necessària.
* En un cas com aquest he de trucar al 112 i procurar que l’ informació que li doni s’ entengui bé, per tal que l’ ajuda arribi amb rapidesa i amb...
tracking img