Principal agents contaminants

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (378 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Principals Agents Contaminants del Medi Ambient.

Els principals agents contaminants son :

-DIÒXID DE CARBONI: Generalment s'origina en els processos de combustió de la producció d'energia, dela indústria i de la calefacció domèstica. Es creu que l'acumulació d'aquest gas està augmentant considerablement la temperatura de la superfície terrestre i ocasionar desastres geoquímics iecològics.

-MONÒXID DE CARBONI : Ho produeixen les combustions incompletes, en particular les de la siderúrgia, les refineries de petroli i els vehicles de motor. Sembla ser que aquest gas altament nociupot afectar a l'estratosfera.

-DIÒXID DE SULFUR: El fum provinent de les centrals elèctriques, de les fàbriques, dels automòbils i del combustible d'ús domèstic conté sovint àcid sulfúric. L'aireaixí contaminat agrava les malalties respiratòries, corroeix els arbres i els edificis de pedra calcària i afecta també a alguns tèxtils sintètics.

-ÒXIDS DE NITROGEN: Són produïts pels motorsde combustió interna, els avions, els forns, els incineradores, l'ús excessiu de fertilitzants, els incendis de boscos i les instal•lacions industrials.

-FOSFATS: Els hi troba en les aigües declaveguera i provenen, sobretot, dels detergents i dels fertilitzants químics usats a l'excés, així com dels residus de la criatura intensiva d'animals. Les aigües resulten molt perjudicades.-MERCURI: Ho produeixen l’ utilització de combustibles fòssils, les centrals d'energia elèctrica, la fabricació de pintures, els processos d’elaboració de mines i de refinació i la preparació de la pastade paper, i l'acumulació del qual afecta al sistema nerviós.

-PLOM: La font principal és una matèria antidetonant del petroli, però també contribueixen les foses d'aquest metall, la indústriaquímica i els plaguicides. Aquest tòxic afecta als enzims i altera el metabolisme cel•lular, acumulant-se en els sediments marins i en l'aigua potable.

-PETROLI: La contaminació és causada per...
tracking img