Principals trets de la revolució tecnològica de la agricultura entre 1955 i 1975

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (546 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Les condicions Internacionals que à partir de 1950 van implicar el final de l'aïllament (ajuda americana, integració en organismes internacionals ...) va significar un lleu canvi en la políticaeconòmica espanyola. La via autàrquica portava al país al col•lapse econòmic, ja que implicava un nivell tan escàs de consum que feia més rentable la evasió de capitals que la inversió en industria otecnologia. Recordem que l’agricultura espanyola, en època de postguerra, queda reduïda a unes estrictes condicions de subsistència, amb abundant ma d’obra i poca mecanització. A partir del 1951, elgovern és proposa un augment de la producció i la productivitat , és per això que intenta reactivar el comerç interior , i obrir el mercat internacional. En el camp i durant aquest procés, les majorsbeneficiaries van ser les grans explotacions agrícoles, ja que les petites explotacions no podien fer front a la mecanització. La política agrària franquista pretenia pal•liar el problema delminifundisme ( Pla de Concentració Parcel•laria ) i augmentar els rendiments per mitjà del desenvolupament d’un programa de regadius ( 1962. Llei de Grans Zones Regadiu).

Les modificacions en les formes deproducció (millores tecnològiques, canvis en l’estructura de la propietat de la terra) i per la transformació de l’estructura econòmica agrícola, provocaran una expansió de la demanda que s’explicaen part per l’augment de la població i pel creixement de la renda. Aquest augment en la renda també implica un canvi significatiu en les pautes de consum. El resultat és una demanda de productesalimentaris que va una mica més enllà de la cistella bàsica de consum. S’observa una reducció del consum de cereals i patates i augment del consum de carn, explicable per les diferents elasticitats rendad’aquests productes. Les transformacions en les formes de producció s’observa en el canvi de la tinença de la terra i l’augment de la gestió directa de les explotacions per part dels propietaris....
tracking img