Priscilianismo

Páginas: 2 (301 palabras) Publicado: 8 de diciembre de 2011
ANTROPOMORFIZACIÓN DA CASA
“A casa galega” ademais de ser o sitio físico onde viven os membros dunha mesma familia, representa o concepto de “unidade familiar”, de descendenciae de transmisión.
“A casa galega” está constituída por tódolos membros dunha mesma familia; nela viven avós, fillos, pais e netos . Casa e familia son sinónimos
O avó é oxefe da familia e ademais de traballar diariamente na casa, é o que manda e ordena o traballo diario do resto da familia. Na “casa galega” tódolos irmáns que viven nela (solteirosou casados), teñen os mesmos deberes e os mesmos dereitos, é dicir, todos traballan e todos comen nela.
A “casa galega”, ten que ser unha unidade moralmente perfecta; édicir, no caso de que haxa conflitos entre os distintos membros da familia, os problemas teñen que quedar na casa e sen que se coñezan fora dela.
Dereitos e obrigacións sociais,políticas e comunitarias da “casa galega”
1.- “A casa” é un núcleo xurídico de deberes e dereitos. Todos os seus membros traballan as terras que pertenzan á familia e todos soniguais, tanto nos beneficios como nas perdas que haxa delas.
2.- “A casa” sempre ten un nome, que pode ser un nome propio (casa de Faustino), un apelido (casa de Montoto) ou unoficio (casa do Zapateiro), e todos os membros da familia que viven nela, son coñecidos polo nome da casa, aínda que ningún dos seus membros leve ese nome ou teña ese oficio.3.- “Á casa” perténcelle unha porción do monte común da aldea.
4.- “A casa” a través dalgúns dos seus membros, está sempre presente nas reunións veciñais e participan nostraballos da comunidade.
5.- Un membro da familia tamén representa “a casa”, en funerais, velorios, misas, etc.
6.- “A casa” contribúe economicamente ás festas da parroquia.
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • PRISCILIANO
  • Prisciliano Sanchez
  • prisciliano sanchez padilla
  • Accion popular por la transversal 11 prisciliano

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS