Proceso desde elecciones generales a toma de posesión de los miembros del gobierno.

Páginas: 2 (368 palabras) Publicado: 10 de noviembre de 2011
Una vegada celebrades les eleccions generals al Congrés dels diputats, aquest es reunirà d’acord amb l’article 68.6 de la CE, en sessió constitutiva el dia i hora senyalats en el Real Decret deconvocatòria. La sessió constitutiva serà presidida inicialment pel Diputat electe de major edat dels presents, assistit en qualitat de Secretaris pels dos més joves. En el Senat, presidirà la Juntapreparatòria el senador que primer va presentar la seva credencial davant la Cambra.
Seguidament, el president declararà oberta la sessió i per un dels seus Secretaris es llegirà el Real Decret de laConvocatòria, a la relació de Diputats electes i als recursos contenciosos- electorals imposats, amb indicació dels Diputats electes que poguessin quedar afectats per la resolució dels mateixos.Seguidament, es procedirà a l’elecció de la Mesa del Congrés, d’acord amb el procediment previst a l’art. 37 del reglament del Congrés.
Una vegada finalitzen les votacions, els escollits ocuparan el seu lloc.El president electe prestarà i sol·licitarà dels demés Diputats el jurament o promesa de complir la Constitució, els quals seran cridats per ordre alfabètic. El president declararà constituït elCongrés dels Diputats, aixecant seguidament la sessió.
Una vegada estan les dues cambres constituïdes, es reuniran conjuntament amb la presencia del Rei en una sessió solemne d’obertura de lalegislatura.
A continuació, es passarà a l’elecció del President del Govern, la qual s’anomena: sessió d’investidura.
A la Constitució s’estableixen 2 procediments pel nombrament del President del Govern:-PROCEDIMENT ORDINARI:
1. Consulta del rei amb els representants dels grups polítics amb representació parlamentària
2. La proposta del candidat: té que ser un acte formal, escrit i publicat enel BOE de les Corts.
3. La investidura del candidat per el Congrés
4. Nombrament per el rei del candidat investit.
-PROCEDIMENT EXTRAORDINARI: S’utilitza quan la investidura del President...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Proceso Legislativo Desde e Punto De Vista Generales.
  • Elecciones Generales
  • Elecciones Y Junta De Gobierno 1958
  • elección gobierno escolar
  • Proceso de gobierno
  • Elecciones generales en Bolivia
  • Desde Su Lugar De Gobierno
  • Elección del Gerente General

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS