Processos psicologics basics, aprenentatge (uoc)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2547 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
RESUM APRENENTATGE
Qualsevol canvi relativament permanent en la conducta produit per la experiencia

Condicionament classic: aprenentatge per associació (Pavlov)
Forma d’aprenentatge en que un estímul previamente neutre (EC) s’emparella amb un estímul incondicionat (EI) per provocar una desposta condicionada (RC) idéntica o molt similar a la desposta incondicionada (RI)

Pavlov: vadescubrir accidentalmente que els gossos aprenien a asociar els sons de lapreparació del menjar amb el propi menjar. Quant més s’associava el metrònom amb la carn en pols, més efectiu era per a provocar la salivació.

ESTÍMUL INCONDICIONAT: estímul que pot provocar una desposta sense que intervingui el aprepentatge.

RESPOSTA INCONDICIONADA: reacció innata, no apresa, a un estímul incondicionat.ESTÍMUL CONDICIONAT: estímul que arriba a provocar despostes com consecuencia de ser emparellat amb un estímul incondicionat

RESPOSTA CONDICIONADA: desposta que s’asembla o idèntica a la desposta incondicionada que es provocada per un estímul condicionat.

CONTRACONDICIONAMENT: procés d’eliminació d’una resposta condicionada mitjançant el emparellament del estímul condicionat (EC) amb unestímul incondicionat (EI) per produir una resposta més forta que la resposta condicionada (RC) i que no pot produirse a la vegada que la resposta condicionada (RC).

CONDICIONAMENT OPERANT: aprenentatge en el que les conseqüències de la conducta porten a canvis en la seva probabilitat d’ocurrencia.

REFORÇAMENT POSITIU: Qualsevol consequència de la conducta que porti a augment en laprobabilitat de la seva ocurrencia.

DEMORA DEL REFORÇAMENT: temps que transcorreix entre la resposta i el reforç positiu, que porta a una menor eficiència del aprenentatge.

REFORÇAMENT PRIMARI: reforçament a traves de reforçadors positius innats que no tenen que adquirir-se mitjançant aprenentatge

REFORÇAMENT SECUNDARI: reforçament a partir de reforçadors positius apressos.

Programes dereforçament positiu:
a. programa de raó fixa: programa de reforçament en que es presenta el reforçador nomes darrera d’un numero determinat de respostes.
b. Programa de raó variable: programa de reforçament en que es presenta el reforçador una vegada que s’ha donat un numero variable de respostes.
c. Programa d’interval fixe: programa de reforçament on el rforçador es presenta rera laprimera resposta que es produeixi despres d’un periode de temps determinat.
d. Programa d’interval variable: programa de reforçament en que el reforçador es presenta rera la primera resposta que es produeix despres d’una quantitat de temps variable.

MOLDEJAMENT: estratègia de reforçar positivament conductes que s’assemblen progessivament més a les conductes desitjades.

CAIXA D’SKINNER:pressó pere animals equipada amb una palanca de resposta i una safata dispensadora d’aliment que s’utilitza en les investigacions de condicionament operant.

REFORÇAMENT NEGATIU: reforçament produit per la retirada o la evitació d’un aconteixement negatiu, com conseqüència de la conducta.

CONDICIONAMENT D’ESCAPE: condicionament operant en que la conducta es reforça perque fa que pari unaconteixement negatiu (una manera de reforçament negatiu)

CONDICIONAMENT D’EVITACIÓ: condicionament operant en el que la conducta es reforça perque evita que succeeixi alguna cosa negativa (una manera de reforçament negatiu)
CÀSTIG: conseqüència negativa d’una conducta que porta a que la conducta redueixi la seva freqüència.

TRAMPA DE LA CRITICA: augment de la freqüència d’una conducta negativaque sovint segueix al us de la crítica, pel que es reforça la conducta que es preten castigar.

DISCRIMINACIÓ D’ESTÍMULS: tendencia a que es produeixin respostes amb més freqüència en la presencia d’uns estímuls que en d’altres.

PACS

- Explica, a través d’un exemple dins de l’àmbit escolar, que és el condicionament clàssic. Indica a l’exemple, quin és l’EI, l’EC, la RI i la RC....
tracking img