Processos psicologics basics, memoria (uoc)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2862 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
RESUM MEMÒRIA. CURS 2010/11
EXERCICIS D’AUTOAVALUACIÓ

- Què s’entèn avui dia, dins la psicologia, per memòria?
Qualsevol procés mental, conscient o inconscient, que impliqui adquisició, retenció i recuperació d’informació.

- Per què la memòria és una facultat generalitzada entre els éssers vius?
Perquè possibilita l’adaptació al medi i la supervivència.

- Quin dels processos dememòria següents no estaria necessàriament implicat en el processament del llenguatge?
Recuperació de records, episòdics relacionats amb la informació que se’ns presenta.

- Com definiríem el concepte de nivell d’explicació?
Com el tipus de conceptes i lleis que empra una disciplina científica en les seves explicacions adequats a l’objecte d’estudi.

- Quin és el nivell d’explicació adoptat perl’actual psicologia dels processos bàsics?
El relacionat amb l’estructura simbòlica de les representacions i els processos mentals i amb els sistemes que executen els processos sobre les representacions.

- Amb quin concepte ens referim al nivell d’explicació que ha adoptat l’actual psicologia dels processos bàsics?
Metàfora de l’ordinador.

- Quina de les disciplines següents desenvoluparia unnivell d’explicació d’ordre inferior al de la psicologia dels processos bàsics?
Psicofisiologia.

- Un sistema de memòria es:
Una interacció entre mecanismes d’adquisició, retenció i recuperació que es caracteritza per certes regñes de funcionament.

- Quina és la funció adaptadora de la memòria sensorial?
Mantenir els estímuls molt breus per tal que pugui concloure l’execució delsprocessos perceptius.

- En termes generals, com es pot considerar la capacitat de la memòria icònica?
Reprodueix tota la informació presentada, és un registre isomòrfic de qualsevol estímul visual.

- La definició correcta de la capacitat de la MCT és:
Prop de 7 unitats d’informació amb significat per al subjecte.

- Assenyaleu una de les funcions del bucle articulatori.
Traduir la informacióvisual a un codi fonètic.

- Quina de les afirmacions següents respecte a l’executiu central és incorrecta:
FRASE INCORRECTA: El component espacial de la codificació és més important que el component visual.

- L’oblit o la pèrdua d’unitats d’informació a la MCT a causa del nombre d’elements que hi entren durant el període de retenció s’anomena:
Desplaçament.

- Com definiries la memòriaprocessal?
Com un subsistema dela MLT encarregat d’emmagatzemar informació que no pot ser inspeccionada conscientment pel subjecte i és, a més, de difícil expressió verbal.

- Quins són els dos subsistemes components de la memòria declarativa?
Memòria semàntica i memòria episòdica.

- En general, els continguts de la memòria episòdica són:
Les representacions d’objectes i esdeveniments delsquals hem tingut experiència al llarg de la nostra vida.

- En general els continguts de la memòria semàntica són.
Els significats conceptuals, genèrics, sobre les coses i els esdeveniments que configueren el mòn que ens envolta.

- En què consisteix el procés d’abstracció desenvolupat pels esquemes en el moment de la codificació de la informació?
En la codificació del significat i no delformat en què ens ve donada la informació.

- Si diem a una persona la frase: “la mestressa de casa va parlar amb el venedor sobre l’increment dels preus de la carn” és possible que aquella persona recordi posteriorment que vam dir: “la mestressa de casa va discutir amb el venedor... etc” Quin procés seria el responsable d’aquest error?
Interpretació.

- Quina de les afirmacions següents éscorrecta?
Els esquemes representen el coneixement semàntic i organitzen els records episòdics.

* Assenyala quina de les afirmacions següents és correcta:
No podem modificar les bases fisiològiques de la memòria però sí optimitzar-ne els processos.

- L’atribució de significat a la informació:
Ens permet connectar la nova informació amb altres que ja tenim

- Assenyala quina de les...
tracking img