Profe

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (473 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Matematiques de 3r d'ESO Tema 3. Quadern numero 1 Nom i cognoms: Adrià Escote grup: 2n C data: 2/01/2012

1. El preu nominal d'un article es de 22; 35 e. Si ens fan un descompte del
5%, quantpagarem ? [En aquest problema no considerarem l'I.V.A.]

95 x = 100 22,35 x=95*22,35:100 = 21,23€

2.Per un article que estava rebaixat en un 8% hem pagat 62; 54 e. Quant
haurem pagat si no enshaguessin fet el descompte ? [En aquest problema no considerarem l'I.V.A.]

108 x = 100 62,54

x=108∗62,54 :100=67,54

1

3. Un article ens costa 21; 78 e(amb I.V.A. inclos). Quin es el preunominal de l'article ?

82 x = 100 21,78

x=82∗21,78 :100=17,86 €

4. El preu nominal d'un article es de 35; 42 e. Ens fan un descompte
del 4% i l'I.V.A. es del 18%. Quina quantitat haurem de pagar?

104 x = 100 35,42

x=104∗35,42 :100=36,84

82 y = 100 36,84 y=82∗36,84 :100=30,21 €

2

5. En unes rebaixes (7% de descompte), hem comprat un article que ens ha
costat 19; 10 e(I.V.A.)inclos. Quin es el preu nominal d'aquest article ? 107 x = 100 19,10

x : 107∗19,10 :100=20,44 € 82 y = 100 20,44 y=82∗20,44 :100=16,76 €

3

6. Volem repartir 90; 00 e entre tres atletes defons, de forma inversament
proporcional a les marques de temps que han fet: 3 h 15 min, 3 h 45 min, i 3 h 25 min, respectivament. Quina quantitat correspon a cadascu ? a b c a+b+c + + = 3/15 3/ 45 3/25 3/15+3 /45+3/ 25

a) b) c)

3 ∗232,76=46,55 15

3 ∗232,76=15,52 45
3 ∗232,76=27,93 25

4

7. Volem repartir 150; 00 e entre tres persones que han passat els formularis
d'una enquesta,de forma directament proporcionals als formularis que han pogut lliurar per fer-ne l'analisi. Una d'elles ha portat 12 formularis; una altra, 5; i l'ultima, 10. Quant correspon a cada u ?

a b ca+b+c + + = 12 5 10 12+5+10

a 150 1800 = a= =66,67 12 27 27

b 150 750 = b= =27,78 5 27 27

c 150 1500 = c= =55,56 10 27 27

5

8. Un excursionista tarda 1 h 15 min a fer el cam entre dos...