Projecte "anem d'excursió"

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1774 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ÀREA: LLENGUA CATALANA NIVELL: CICLE MITJÀ
UNITAT 9: “ANEM D’EXCURSIÓ!” TEMPORITZACIÓ:TRES SETMANES | |
|OBJECTIUS DIDÀCTICS. |
|Desenvolupar l’autonomia personal de l’alumnat.|
|Prendre consciència de la varietat dialectal de la llengua catalana en diferents parts de Catalunya. |
|Valorar positivament la convivència amb els companys i les companyes. |
|Vivenciar les sortides com a font de plaer id’aprenentatge. |
|Participar activament en totes les activitats proposades. |
|Vivenciar la preparació de les sortides, plantejant necessitats i possibles hipòtesis que ens podem trobar. |
|Organitzar els rècords de manera cronològica i aprendre asintetitzar-los per poder-los transmetre a la resta. |
|Conèixer les característiques d’un municipi del litoral (Medi). |
|Cercar i reconèixer les dades municipals de la ciutat de destí (Medi). |
|Ubicar en un mapa físic, polític i de carreteres el municipi dedestí (Medi). |
|Elaborar les diferents possibilitats de rutes (Medi i Mates). |
|Reconèixer els elements de relleu del litoral (Medi). |
|Reconèixer i recol·lectar els essers vius de costa (Medi).|
|Saber situar-se en el plànol (Medi i Mates). |
|Cercar i reconèixer les activitats econòmiques del litoral (Medi). |
|Analitzar els horaris i organitzar la planificació horària de lasortida (Mates). |
|Redactar diferents tipologies textuals: instructiu, una carta un correu electrònic un tríptic propagandístic, una descripció, |
|una auca, un full informatiu, una postal... (Llengua) |
|Calcular el pressupost total de l’excursió (mates).|
|Usar les TAC per buscar informació. |

|CONTINGUTS. |
|Analitzar els horaris i organitzar l’horari de la sortida (Mates).|
|Calcular el pressupost total de l’excursió (mates). |
|LLENGUES |
|Participació activa en les interaccions a l’aula i durant les colònies.|
|Potenciació de l’autonomia en les converses entre diverses persones. |
|Interès per expressar-se amb bona entonació. |
|Comprensió dels missatges orals dins l’aula i durant les colònies....
tracking img