Projecte educat 1*1

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 31 (7541 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Projecte

Recerca en un entorn educatiu

Ensenyament i Aprenentatge en la societat digital.

ÍNDEX
1. INTRODUCCIÓ..................................................................................................3 2. CONTEXTUALITZACIÓ.............................................................................. 4-5 3. OBJECTIUS DEL TREBALL...........................................................................6 4. EL PROJECTE 1X1........................................................................................ 6-9 4.1 Material didàctic 4.2 Connectivitat a les aules 4.3 Formació del professorat 4.4 Els objectius de l'acompanyament 5. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ....................................................................... 9-15 5.1 Recollida de dades 5.1.1 Entrevistaamb la Responsable d’Innovació Pedagògica del centre 5.1.2 Entrevista als alumnes de segon d’ESO 5.1.3 Pla Estratègic de centre

6. PROPOSTES DE MILLORA .................................................................... 15-17 7. CONCLUSIONS................................................................................................18 8. FONTSCONSULTADES.................................................................................19 9. ANNEX 1 ............................................................................................................20 10. ANNEX 2 ...................................................................................................... 21-26 11. ANNEX 3............................................................................................................27

2

Recerca en un entorn educatiu 1. INTRODUCCIÓ

Ensenyament i Aprenentatge en la societat digital.

El present treball de recerca s’ha realitzat en un centre educatiu concertat de Barcelona. Concretament ens hem centrat en el curs de primer d’ESO, on s’està portant a terme a l’actualitat la implantació del projecte 1x1. Diversos motius han fet que ens decantéssim per aquestcentre, nivell educatiu i projecte concret relacionat amb les noves tecnologies aplicades a l’educació. En primer lloc el fet de que un dels membres de l’equip de treball treballés al centre i hi tingués un contacte i coneixement previ del mateix ha estat determinant. Desprès d’un primer contacte amb una de les responsables pedagògiques per donar a conèixer el nostre interès en la realització deltreball en aquest centre, és quan es va decidir el nivell educatiu i el projecte concret en que centraríem la nostra recerca. En aquest primer contacte amb personal docent, vam poder constatar l’ interès que per a nosaltres tenia el centre pel nostre treball. Primerament al assabentar-nos que el centre compta amb una comissió d’innovació pedagògica que es reuneix periòdicament, la qual cosademostra que des del centre es preocupen per aquests vessant educativa i que s’hi està treballant activament. La comissió per si sola, sobretot la seva tasca, ja constituïa un primer punt d’interès. En segon lloc, la possibilitat de poder conèixer de primera mà com s’està portant a terme la implantació del projecte 1x1 a l’escola. La implantació del projecte 1x1 ha estat motiu de debat a classe enrepetides ocasions , sent un tema controvertit al tenir defensors i detractors, tot i que al ser un fenomen incipient és desconegut. Per tant constitueix un triple objectiu en el treball conèixer en que consisteix, quines conseqüències té en l’educació la seva implantació i poder-nos formar una opinió fonamentada d’aquest projecte. A més de l’esmenta’t projecte, també volem conèixer noves estratègies irecursos d’ensenyament- aprenentatge que tenen les noves tecnologies com a

protagonistes i que estan tenint lloc en l’actualitat en els centres educatius. La metodologia que s’utilitzarà serà l’entrevista amb una persona que conegui àmpliament com s’està portant a terme l’1x1, l’observació, si es possible, d’ almenys una situació educativa on estiguin implicades les noves tecnologies i la...
tracking img