Projecte gormatiu de centre drogodependencies

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (990 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PROJECTE FORMATIU DE CENTRE:
PREVENCIÓ:
I TU, QUÈ CONEIXES DE LES DROGUES?: Tallers programats i dirigits per un equip multivariat de professionals ( metge, educador social, psicòleg) acompanyatsper un usuari que ja s’hagi reinserit de manera plena. Estaran enfocats a la sensibilització però també a l’adquisició d’autonomia en la presa de decisions i autoestima per facilitar un canvid’actituds i comportaments en front de conflictes. CONÈIXER LES DROGUES I SABER COM ACTUAR Cursos de formació per a tenir coneixement teòric i pràctic per adquirir capacitats per a resoldre conflictesrelacionats amb les drogues i el seu entorn. Aquest programa va dirigit a cossos de seguretat, professionals de l’educació, professionals sanitaris, professionals de l’àmbit del servei social i joventut omediadors socials. Amb possibilitat d’oferir-lo a associacions de joves que en facin demanda. FILLS EN UN ENTORN DE DROGUES Programa dirigit per un equip multivariat de professionals ( metge, educadorsocial, psicòleg) acompanyats per un usuari que ja s’hagi reinserit de manera plena. Aquest programa buscarà la sensibilització dels pares, però també aspectes actitudinals de relació amb els adolescents.S’utilitzarà també perquè els pares preguntin i busquin solució a les seves inquietuds respecte aquest tema. SERVEI D’ ASSESSORAMENT PERSONAL Programa obert a totes les persones, de qualsevol edat,que precisin atenció, per a parlar, comentar i resoldre conflictes, dubtes o inquietuds relacionades amb el tema de dels drogues i l’entorn que l’envolta.

PROGRAMA D’ANÀLISI DE L’ENTORN:
En aquestprograma un equip especialitzat d’investigació farà un estudi i anàlisi de la situació de la drogodependència a la comarca del Bages. Aquest estudi es portarà a terme cada tres anys.

PROGRAMA DEREHABILITACIÓ
Consisteix en un programa de durada variable en funció de la receptivitat de l’usuari i estarà especificat per segons la fase en que es trobi l’usuari, malgrat hi hagi possibilitat...
tracking img