Projectes d'inversió

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (374 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ANÀLISI DE PROJECTES DE INVERSIÓ I
Els sis casos de projectes de inversió
El cas de l’aturat

1. Una empresa està avaluant els següents projectes de inversió: A, B, C, D, E i F, quins fluxosde caixa es reflecteixen en la següent taula:

inversions / anys | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
A | * 10.000 | 4.000 | 9.000 | - 2.000 | 6.000 |
B | * 20.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
C |* 4.500 | 0 | 6.000 | --------- | --------- |
D | * 16.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
E | * 40.000 | 16.000 | 14.000 | 10.000 | 3.000 |
F | * 7.000 | 3.000 | 7.000 | 2.000 |--------- |

Si el tipus de interès que ofereix el mercat es del 10%

* Es demana:

a. El pay back, el pay back actualitzat, el VAN i la TRI de cadascun dels projectes de inversió.
b.Segons els mètodes VAN i TIR, quins haurien d’endegar-se i quins no.
c. Ordenar o jerarquitzar els projectes preferents de major a menor segons cadascun dels mètodes utilitzats per avaluar-los.2. Un aturat s’està plantejant fer-se taxista. Evidentment, per fer-ho, desconeixent aquesta activitat, recull la informació imprescindible per valorar si li surt a compte o no. Es la següent:* Un taxi nou costa 30.000€ i es preveu que tingui una vida útil de 4 anys
* Per la llicència per poder inicial l’activitat haurà de pagar 2.400€, i cadascun dels següents anys 120€
*Preveu tenir uns ingressos bruts anuals de 16.000€
* Les despeses en gasolina preveu que siguin un 20% del ingressos bruts
* La resta de despeses, el que s’entén com despeses generals (assegurança,neteja, reparacions, etc.), preveu que siguin de 1.800€ el primer any de l’activitat i que s’incrementaran acumulativament un 10% cada any

Suposem que no es paguen impostos i la taxa de inflacióprevista per cadascun dels quatre anys de vida útil del taxi, es del 3%. L’aturat també sap que, si no es fa taxista, pot col·locar els diners en entitats financeres que li ofereixen, cada una de...
tracking img