Promotora de comerç just pel desenvolupament del discapacitat 2009-2010

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3150 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Promotora de Comerç Just pel Desenvolupament del Discapacitat

Promotora de Comerç Just 2009-2010

INDEX Pàg.
1. INTRODUCCIÓ 3
2. ANTECEDENTS 4
3. CONTEXT Y JUSTIFICACIÓ 8
4. BENEFICIARIS 9
5. OBJECTIUS 10
6. PLA DE DESENVOLUPAMENT DELS OBJECTIUS 10
7.SOSTENIBILITAT I VIABILITAT 11
8. MECANISMES DE GESTIÓ I SEGUIMENT 12

1. INTRODUCCIÓ

L’Associació Promotora de Comerç Just pel Desenvolupament del Discapacitat neix en el si de l’associació Grup Editor de la Revista del Discapacitat (GERD) de Sarrià de Ter amb la intenció de millorar les condicions laborals, socials i familiars dels treballadors i treballadores dels CentresEspecials de Treball de Discapacitats dels països amb menys recursos.

GERD es va crear el 1997 amb l’objectiu últim de millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, així, hem anat desenvolupant diversos projectes en diferents països i l’Associació Promotora de Comerç Just pel Desenvolupament del Discapacitat neix fruit dels projectes desenvolupats en els Centres Especials deTreball per a Persones amb Discapacitat (CETD’s) de la Isla de la Juventud (Cuba).

En els CETD’s es realitzen treballs d’artesania des dels més bàsics fins als més elaborats, utilitzant els recursos naturals dels que disposen a l’illa, tals com: marbre negre, abundant en tot el subsòl de l’illa, fustes exòtiques com el granadillo, cistelleria feta de fibres natural, figures de “papiermâché”, etc.

La relació de la nostra associació amb aquestes centres, apareix arran d’un dels viatges que GERD va fer a la Isla de la Juventud buscant col·laborar amb els discapacitats i discapacitades d’aquesta part de Cuba encara més recòndita i inaccessible que la resta de país. L’idea d’aquesta col·laboració sorgeix del procés d’agermanament que existeix des de fa anys amb la ciutat catalana deGirona i amb la capital de la Isla de la Juventud, Nueva Gerona. Tot i que la situació d’agermanament encara està en tràmit són diversos els projectes desenvolupats en aquets marc, tan es així que l’ajuntament de Girona destina cada any una part de la partida municipal de cooperació a projectes desenvolupats en el marc de l’agermanament.

És així, doncs, com arran d’aquella primera visitaa Nueva Gerona l’any 2003, s’inicia el primer projecte dins el marc de l’agermanament i a aquell, culminat amb èxit, en segueixen d’altres. A més, sorgeix la idea d’exportar aquestes artesanies, la major part de les quals, tenen un gran valor artístic i tenen el valor afegit de ser peces fetes per persones amb discapacitat. L’exportació d’aquestes artesanies emprant la filosofia del Comerç Justreverteix positivament en molts aspectes, com per exemple en la millora de les condicions laborals dels treballadors i les treballadores, en la injecció de la demanda i en la fabricació dels productes. Tot això fa que augmenti el preu final del producte i, per tant, que es millorin els sous i s’incrementin les ofertes del treball.

2. ANTECEDENTS

Un cop iniciats els diversos projectesde cooperació a nivell cubà i veient la possibilitat de tirar endavant el projecte de comercialització d’aquestes artesanies amb la filosofia de Comerç Just, l’any 2006 va tenir lloc la posada en marxa de l’activitat de la Promotora. Aquesta iniciativa, paral·lela als altres projectes de cooperació que realitza GERD, va ser impulsada com una experiència innovadora i molt engrescadora a través dela qual volíem contribuir a la integració laboral de les persones discapacitades dels països amb menys recursos. Ràpidament, però, ens vam adonar que no era tan senzill com es creia en un principi.

Arran dels viatges a Cuba i del contacte directe establert amb els CETD’s, vam decidir provar a fer un catàleg dels productes que es podien comercialitzar. Així, vam anar definint els tipus...
tracking img