Pronoms febles

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (381 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Els pronoms febles
La forma dels pronoms febles depèn de la posició que tenen respecte al verb, la persona, el gènere gramatical, i finalment la funció sintàctica.
El diagrama I mostra totes lesformes diferents. Els pronoms de la columna A s'usen quan el verb comença en consonant; el de la columna B quan el verb comença en vocal; els de la columna C quan el verb acaba en consonant; finalmentels de la columna D s'usen quan el verb acaba en vocal. Exemples:
em sentiu, m'agrada, no vol seguir-me, dóna'm un llibre
Els pronoms li, ho, o hi, resten invariables; mentre que el pronom enté quatre formes: en, n', -ne, i 'n. Exemples:
en tinc, n'agafe, porta'n, porteu-ne.
Diagrama I

| |Abans del verb |Després del verb |
||A |B |C |D |
|1 |em |m' |me |'m |
|2 |et|t' |te |'t |
|3 |reflex. |es |s' |se |
| |CI |li |-li ||1 |ens |-nos |'ns |
|2 |us |vos |us |
|3 |reflex. |es|s' |-se |
| |CD (fem) |les |-les |
| |CI (masc i fem) |els |-los |'ls|

• (a) Forma reflexiva, i pronominal.
• (b) Complement directe (masculí).
• (c) Complement directe (femení).
• (d) Complement indirecte.
• (a) Reflexiu: La nena esrenta. Pronominal: Tothom es va penedir.
• (b) Complement directe (masculí): Ahir el vaig veure. Anit els vaig convidar a sopar
• (c) Complement directe (femení): Ahir la vaig veure. Anit...
tracking img