Pronoms febles

Páginas: 2 (381 palabras) Publicado: 27 de abril de 2011
Els pronoms febles
La forma dels pronoms febles depèn de la posició que tenen respecte al verb, la persona, el gènere gramatical, i finalment la funció sintàctica.
El diagrama I mostra totes lesformes diferents. Els pronoms de la columna A s'usen quan el verb comença en consonant; el de la columna B quan el verb comença en vocal; els de la columna C quan el verb acaba en consonant; finalmentels de la columna D s'usen quan el verb acaba en vocal. Exemples:
em sentiu, m'agrada, no vol seguir-me, dóna'm un llibre
Els pronoms li, ho, o hi, resten invariables; mentre que el pronom enté quatre formes: en, n', -ne, i 'n. Exemples:
en tinc, n'agafe, porta'n, porteu-ne.
Diagrama I

| |Abans del verb |Després del verb |
||A |B |C |D |
|1 |em |m' |me |'m |
|2 |et|t' |te |'t |
|3 |reflex. |es |s' |se |
| |CI |li |-li ||1 |ens |-nos |'ns |
|2 |us |vos |us |
|3 |reflex. |es|s' |-se |
| |CD (fem) |les |-les |
| |CI (masc i fem) |els |-los |'ls|

• (a) Forma reflexiva, i pronominal.
• (b) Complement directe (masculí).
• (c) Complement directe (femení).
• (d) Complement indirecte.
• (a) Reflexiu: La nena esrenta. Pronominal: Tothom es va penedir.
• (b) Complement directe (masculí): Ahir el vaig veure. Anit els vaig convidar a sopar
• (c) Complement directe (femení): Ahir la vaig veure. Anit...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Pronoms Febles
  • Pronoms Febles
  • Pronoms febles
  • PRONOMS FEBLES
  • Pronoms febles
  • Pronoms febles. ejercicios valenciano
  • exersisis pronoms febles
  • 657740356 PRONOMS FEBLES ACTIVITATS

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS