Pronoms febles

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (389 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PRONOMS FEBLES

Quadre de consulta

|1a. persona singular |2a persona singular |Reflexiu |Adverbual
(C. circums.) |1a. persona plural |2a. persona plural |3a. p. sing. mascul.
|3a. p. pl.masc. i C.I. pl. |3a. p. sing. Femení |3a. pe. pl. femení |C.I. singular |neutre |C.C.L. (adverbial) | |Formes plenes |me |te |se |ne |nos |vos |lo |los |la |les |li
(hi) |ho |hi | |Formes elidides|m’ |t’ |s’ |n’ |-- |-- |l’ |-- |l’ |-- |-- |-- |-- | |Formes reforçades |em |et |es |en |ens |us |el |els |-- |-- |-- |-- |-- | |Formes Reduïdes |‘m |‘t |‘s |‘n |‘ns |-- |‘l |‘ls |-- |-- |-- |-- |--| |

Els pronoms febles són unes partícules que representen algun complement del verb. Serveixen per agilitar la comunicació (fa que no hàgim de repetir uns mateixos mots en una sola unitat desentit)
De fet, les formes plenes han donat lloc a la resta.

Les formes plenes són les que comencen amb consonant o h.
Les formes elidides són les que duen l’apòstrof a la dreta
Les formesreforçades són les que comencen en vocal (són com una inversió de les plenes)
Les formes reduïdes són les que duen un apòstrof a l’esquerra (significant que equivalen a les reforçades però sense la vocald’aquelles. Es pronuncien forman síl·laba amb el mot que la precedeix.)

* Els pronoms febles o van tots al davant del verb (proclítics) o tots al darrere enclítics (no es poden posar davant i darrere al’hora

Utilització

Les formes plenes
s’usen després del verb, acabat en consonant o diftong:
va dir-me / escriviu-nos
i quan van seguits d’un altre pronom (davant o darrere el verb:
se me laposa / mira-me la

Les formes elidides
s’usen quan poden fer síl·laba amb el mot següent (davant del verb o davant d’un altre pronom)
m’escoltaven / el poso a l’armari

Les formes reforçadess’usen davant del verb començat en consonant
en treu / no et veu

Les formes reduïdes
s’usen sempre que puguin pronunciar-se formant síl·laba amb el mot precendent (darrere el verb)
busca’l /...
tracking img