Propuestas de mejora

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2346 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PROPOSTAS DE MELLORA

1. ESEA-[pic]

1.1 O autoconcepto xeral ten que ver coa visión que temos de nos mesmos, aínda que nesta nosa valoración inflúen tamén outros factores como a visión que teñen os demais de nos e das nosas habilidades ou trazos.
Na nosa práctica os resultados máis baixos obrtivéronos o individuo 1 e o individuo 3, obtendo unha puntuación de : 3,22 y 4,163. Para mellorareste autoconcepto propoñemos un reforzo que incida de xeito global sobre o alumno e na súa valoración persoal.
Para esto propoñemos unha actividade de grupo na que todos os participantes deben de decir as cualidades que non aceptan de si mesmo e que definen a súa persoalidade e os outros deben de intentar que o participante activo ( o primeiro que comenta estas cualidades) cambie a súa ideasobre si mesmo dicíndolle aspectos positivos da súa persoalidade ou valorando de xeito positivo esas connotacións negativas sobre si mesmo.
A actividade realizaríase nunha aula e os alumnos sentaríanse en circulo e levantaríase un que iría para o medio e sería o suxeito activo. Os turnos organizaríanse de xeito ordinal no sentido das agullas do reloxo de xeito que participen tódolos membros declase. O neno debe de pesentarse dicindo as cualidades que considera negativas e en consecuencia as que o desagradan de si mesmo, o colectivo pola súa parte debe tentar motivalo, quitarlle peso as súas obxecións sobre si mesmo e dicirlle cualidades boas que resten importancia as outras.
Con esto axudaríamos aos individuos 1 e 3 co seu problema e ao facelo a nivel de todo o grupo evitaremos que sesintan discriminados pola baixa calificación neste concepto o que faría disminuír a súa autoestima.
A periodización desta actividade adicaríamos unha única sesión do tempo estimado dunha clase (50 minutos) .
Podemos proseguir este desenvolvemento da autoestima realizando unha actividade que continúe a temática ou que tamén poderíamos denominar actividade secundaria ou de apoio. Encomendarémosllefacer entre todos unha actividade complexa tal como son os disfraces de clase para carnavales. Para esta tarefa precisan claro está a axuda dun mestre pero este debe permanecer como suxeito pasivo ata que vexan que os nenos non son capaces de proseguer a súa tarefa facendo o disfraz descrito. Nese momento deben de darlles unha pequena axuda no momento clave e deixalos continuar a eles sos. Destexeito aprenden que son capaces de realizar unha actividade que sen duda ven como un logro e por outra son capaces de interiorizar a idea de que non é malo pedir axuda e que mesmo é beneficioso.
Exemplo:
❖ Disfraz de pingüino:
- Materiais: Bolsas de basura (unha para cada neno) pegatinas redondas, cartulinas naranxas cortadas en forma de cadrado e unhas gomas.
- Elaboración:
1. Debemosfacer dous cortes circulares aos lados da bolsa para os brazos
2. Pegamos tres círculos de xeito lonxitudinal e vertical no centro
3. Doblamos o cadrado de xeito que queden dous triangulos pero non a cortamos
4. Facemoslle uns buracos polos lados para meter a goma e teremos o pico do pingüino, nesta labor é onde debe axudar a mestra.
5. Por último so queda introducir a goma eatala e xa temos disfraz

2. O autoconcepto social xeral: Individuo 1 e 3 volven a acadar as puntuacións máis baixas neste ámbito coa calificación de: 3.65 e 3,39. O autoconcepto social ten relación co coñecemento que ten o individuo da imaxe que os demais teñen del o que afecta tamén ao autoconcepto anterior de xeito significativo. Para mellorar este autoconcepto sugerimos ao individuo querealice accións altruistas, coas que se sinta a gusto e coas que poida axudar aos demais, así a súa imaxe social mellorará e el sentirase mellor consigo mesmo.
1. Propoñemos xornadas de recollida de lixo para limpar unha zona verde ou un río próximo a escola, que aos rapaces lles resulte cercano. Para isto necesitariamos materiais como: guantes , bolsas de basura, permisos paternos. Con esta...
tracking img