Protocol tdah

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (423 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ÍTEMS SEMPRE A VEGADES MAI
-Quan el professor demana a l'alumne/al fet que repeteixi alguna cosa que acaba d'explicar a la classe, l'alumne respon malament o no ho fa.
-Quan el professorexplica al grup, l'alumne roman pendent de la seva explicació durant períodes de temps breus.
-En una activitat de petit grup, l'alumne s'absté de parlar amb els membres de l'equip sobre la tasca quehan de realitzar o estan realitzant.
-L'alumne/a dirigeix la seva mirada en un lloc diferent al professor o als materials que utilitza en la seva exposició.
-Quan l'alumne ha de fer una tascaindividualment, comença a fer-la, però la deixa sense acabar tenint temps per fer-ho.
-En una activitat de petit grup, l'alumne es manté inactiu.
-En una activitat de petit grup, l'alumneparticipa durant períodes de temps breus.
-L'alumne/a adopta una posició corporal inadequada a la situació
-Quan el professor explica al grup, l'alumne parla amb un company.
-Quan el professorexplica al grup, l'alumne interromp al professor repetint el que diu.
-Quan el professor explica al grup, l'alumne fa sorolls i/o gestos de forma notòria, de tal manera que la resta dels alumnesi/o professor ho perceben.
-Quan el professor explica al grup, l'alumne li interromp amb preguntes i/o comentaris desviats del tema.
-Durant la jornada escolar, l'alumne fa gestos (tics)innecessaris per a les activitats de classe.
- Durant les activitats de classe, l'alumne es desplaça sense finalitats útils.
-Durant la jornada escolar, l'alumne manipula de forma repetitiva objectesinnecessaris per a l'activitat de classe.
-Quan el professor planteja una pregunta a la classe o de manera individual l'alumne contesta molt ràpidament sense tenir en compte les dades i/oconseqüències de la qüestió.
-L'alumne és descurat amb els materials.
-L'alumne agafa objectes que no són seus, sense demanar permís.
-Quan el professor dóna una ordre a la classe, l'alumne no...
tracking img