Protocolo deterraplenado d eun dique

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (680 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Execució de les obres de la xarxa de distribució de regadiu del sistema Segarra-Garrigues Protocol pel control de qualitat dels terraplens de les basses

Protocol pel control de qualitat delsterraplens dels dics de les basses de terres del Segarra - Garrigues

Arxiu:Protocol del terraplenat de dics

Pàgina 1 de 5

Execució de les obres de la xarxa de distribució de regadiu del sistemaSegarra-Garrigues Protocol pel control de qualitat dels terraplens de les basses

Índex 1 2 3 4 5 OBJECTIU........................................................................................................................................... 3 LOTIFICACIÓ ...................................................................................................................................... 3ASSAIGS ............................................................................................................................................. 3 CRITERIS D’ACCEPTACIÓ................................................................................................................ 3CONCLUSIONS................................................................................................................................... 4

Arxiu:Protocol del terraplenat de dics

Pàgina 2 de 5

Execució de les obres de la xarxa de distribució de regadiu del sistema Segarra-Garrigues Protocol pelcontrol de qualitat dels terraplens de les basses

1 OBJECTIU
L’objectiu d’aquest protocol és establir d’una manera clara i uniforme els assaigs necessaris per comprovar la idoneïtat del terraplenatdels dics de les basses de terres.

2 LOTIFICACIÓ
En quan al control d’execució del dic, es conservaran els lots establerts al pla de fonaments (mateixos PK inicials i final de cadascun delslots). Aquest lots tindran inicialment superfícies aproximades als 2.000 m2. Conforme s’incrementi la cota del dic aquests lots disminuiran de superfície.

Els lots tindran com a màxim 0,25 metres...
tracking img