Prova pau setembre 2005

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1868 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Prova PAU Setembre 2005 Història D’Espanya
El primer document titulat el Manifest dels Perses, es de caràcter històric ja que fou escrit en l’època en la que succeïren els fets ací nombrats, apareix en el canal escrit i el classificaríem com un text polític ja que es tracta d’un manifest.
El segon text titulat Manifest del rei Ferran VII, també es tracta d’un document històric, escrit i decaràcter polític.
El primer text, el manifest dels perses, es tracta d’un document dirigit al rei, escrit per 69 diputats partidaris de l’antic regim amb el propòsit de que el rei abolira la constitució de 1812 i totes les coses acordades a les Corts de Cadis, per a poder restaurar l’absolutisme de l’antic règim.
En el segon text, el rei Ferran VII accepta la restauració de la Constitució i laconvocatòria de les Corts. No obstant això, es sap que el rei va acceptar aquestes suggerències perquè es va veure pressionat per un pronunciament militar constitucional i no perquè compartira les idees liberals.
El període compres entre ambdós textos seria entre l’inici de la restauració de l’absolutisme per part del rei Ferran VII en el que es decreta l’abolició de tot allò acordat en les corts deCadis i s’anuncia la tornada l’antic regim. I, el final de l’absolutisme i l’inici del trienni liberal que fou quan el rei es veié obligat a firmar la constitució a causa d la gran pressió militar dels liberals, desprès de la qual s’anuncià la convocació de les Corts.
Juntes de defensa: Juntes d’armament i defensa. Que reaccionaren davant el buit de poder creat per les abdicacions de Baiona. Enprimer lloc van ser solament locals, i estaven formades sobretot per personalitats dels pobles partidaris de Ferran VII ( clergues, militars, nobles,...), que pretenien canalitzar l’agitació popular. Poc després, les necessitats de coordinació van comportar la creació de juntes provincials, que van assumir la sobirania en absència del Rei, van declarar la guerra a Napoleó i van buscar el suport aGran Bretanya.
Senyoriu jurisdiccional: Forma de possessió de la terra, generalment de grans dominis, en la qual el senyor exercia jurisdicció sobre el territori i els seus habitants i explotava directament els seus rendiments agropecuaris o els arrendava a tercers a canvi d’una renda. A Espanya, els senyorius van tenir el seu origen en cessions que el rei feia als nobles i eclesiàstics. Des delsReis Catòlics el poder real va sostenir una pugna contra els senyorius fins que, el 1812, les Corts de Cadis van abolir els drets jurisdiccionals, i els senyorius van passar a ser únicament propietats privades.
Arran el document nº1 s’inicia el període que rep el nom de sexenni absolutista :
El 1813, la derrota de Napoleó s'acosta i aquest negocia amb Ferran VII: se signa el tractat de Valençaypel qual es restitueix en el tron ​​a Fernando VII i aquest es compromet a rehabilitar els afrancesats. Per fi, el març de 1814, Fernando arribava a Espanya. La regència i les Corts ordinàries tenien la intenció de fer jurar immediatament al rei la Constitució per por a que aquest volgués tornar a l'absolutisme. No obstant això, el rei en el seu viatge de tornada a Espanya seguint un itineraridiferent del marcat per les corts, veu signes de divisió política a les forces polítiques de l'interior. El general Elio es pronuncia a prop de València davant el rei per la volta al absolutisme. A la mateixa ciutat un grup de 69 diputats li lliura un escrit, el Manifest dels Perses, sol · licitant la restauració del poder absolut i la derogació de la legislació liberal. Si a això afegim l'ambientde veritable fervor popular que acompanyava el recorregut del rei i que la situació a Europa amb la derrota de Napoleó era favorable a la tornada a l'absolutisme, no és estrany que el rei decideixi proclamar el decret de 4 de maig a València pel qual anul · lava la Constitució i tota la legislació de Cadis. A Madrid van ser detinguts o assassinats els principals dirigents liberals. En els...
tracking img