Proyecto documentacion sanit.

Páginas: 37 (9189 palabras) Publicado: 27 de noviembre de 2011
0.Introducció
A
quest treball és el resultat final de tot un procés on hem après i consolidat unes matèries i coneixements sobre l’organització i el funcionament dels diferents tipus d’arxius clínics existents. Així com la creació de la historia clínica on es recopila tota la documentació dels processos assistencials dels pacients.
I en relació a la documentació hem estudiat anatomia i hemaprès a codificar tots els diagnòstics i procediments mitjançant un sistema de classificació alfa-númeric de tots els processos assistencials.
Per altra banda, també s’ha tractat la vessant epidemiològica amb el coneixement de factors de risc en els grups de població, avaluant les mesures preventives,planificant les necessitats assistencials i dels serveis sanitaris mitjançant mesures de freqüènciacom son la incidència i la prevalença.
Pel que fa a la matèria de les relacions laborals hem assolit les tècniques de comunicació tant escrit com oral. Valorar i distingir els diversos tipus de documents amb objectius i finalitats diferents.
A més a més en aquest cicle s’ha aprofundit en la comprensió i l’organització en el sector del treball i els mecanismes d’inserció socio-laboral, com lanòmina, i les lleis i les normes que regeixen el conveni col·lectiu.
Així doncs, per tal de poder dur a terme aquest projecte ens ha estat necessari uns coneixements bàsics d’informàtica que hem après al llarg d’aquest cicle i els fem servir per plasmar aquest treball.
La finalitat d’aquest crèdit de documentació sanitària és organitzar i gestionar les unitats de documentació i històries clíniques,avaluació dels processos de tractament de la informació i la identificació, extracció i codificació de les dades clíniques i no clíniques. És per això, que mitjançant eines estadístiques com epidemiològiques executem la creació d’un arxiu clínic d’un hospital.

A continuació us exposem tots els continguts teòrics i pràctics assolits al llarg del crèdit de DOCU plasmats en aquest treball crèditde síntesi.

Esperem que us agradi!

1. Plantejament
El Departament de Sanitat ha decidit obrir un nou centre a la província de Lleida. Però es necessita saber les malalties i procediments més freqüents i també les característiques de la població. Basant-nos en les enquestes que hem realitzat i amb dades estadístiques hem creat un disseny de UDC.
Mostrem la matriu de dades obtingudes apartir del buidat de les enquestes d’una mostra de 40 individus realitzada durant el període del mes d’abril de l’any en curs durant una setmana en l’ IES Torrevicens.

1.1 Qüestionari

* Edat

02. Gènere
1= masculí
2= femení

03. Localitat

04. Fuma?
1= Sí
2= No
05.Has visitat algun centre sanitari en aquests darrers 6 mesos?
1= Sí
2= No06. Ha estat mai ingressat en un centre hospitalari?
1= Sí
2= No

07. Si és que sí, per quin motiu?


Gràcies per la seva col·laboració

1.2 Matriu de dades
Id. | Gènere | Edat | Població | 4. | 5. | 6. | 7. |
1 | 2 | 19 | Lleida | 1 | 2 | 1 | Apendicitis |
2 | 1 | 59 |Torres de S. | 1 | 1 | 1 | Artrosis de ròtula |
3 | 1 | 51 | Lleida | 1 | 1 | 1 | Retina |
4 | 2 | 49 | Lleida | 2 | 1 | 2 | |
5 | 2 | 27 | Lleida | 2 | 1 | 1 | Septoplàstia |
6 | 2 | 33 | Lleida | 1 | 1 | 1 | Varius |
7 | 1 | 46 | Lleida | 2 | 1 | 1 | Esterilització |
8 | 2 | 37 | Lleida | 1 | 1 | 1 | Varius |
9 | 1 | 60 | Lleida | 2 | 1 | 2 | |
10 | 2 | 67 | Torres de S. | 1 | 1| 2 | Obstrucció intestinal |
11 | 2 | 53 | Torrefarrera | 2 | 1 | 1 | Neoplàsia d'úter |
12 | 1 | 52 | Torrefarrera | 2 | 1 | 1 | Neo de colon |
13 | 2 | 48 | Artesa de S. | 1 | 1 | 2 | |
14 | 2 | 41 | Lleida | 2 | 1 | 2 | |
15 | 2 | 30 | Gimenells | 2 | 1 | 1 | Neoplàsia d'úter |
16 | 1 | 29 | Torres de S. | 1 | 1 | 1 | Apendicitis |
17 | 1 | 24 | Albesa | 2 | 1 | 2 | |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Documentacion de un proyecto
  • Documentacion Proyecto
  • Normativa sobre la documentación de los proyectos
  • Estándares Para Documentación Del Proyecto
  • Documentación Proyecto Informático
  • documentación de un proyecto simple
  • Documentación de un proyecto informático
  • Listado Documentacion Gestión De Proyectos Pmbok

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS