Pruebas bioquimicas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (592 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Microbiologia Proves bioquimiques
Objectius
* Realitzar les diferents proves bioquímiques a dosmicroorganismes (A i B).
* Fer el test API 20E dels dos microorganismes.
Material
* Porta objectes
* Aigua oxigenada
* ……(falta)
Procediment
a) Presència de catalasa:

*Preparar un portaobjectes net.
* Amb 3 ml de ringer i 2-3 colònies de Ai B preparar una suspensió.
* Dipositar amb una pipeta estèril, una gota de la suspensió microbiana al centre del portaobjectes.* Afegir amb una pipeta, una gota d’aigua oxigenada.
Lectura (a):
Si la reacció es positiva, es produeixen una gran quantitat de bombolles que desprenen oxigen.
b) Fermentació de lalactosa:

* Fer un escocès de la placa A o B.
Lectura (b):
Les colònies blanques no fermenten la lactosa, les vermelles, sí.
c) Presencia d’oxidasa:

Sembra (c):
* Fer un escocès per aïllarles colònies
* Incubar a temperatura optima durant 24h
Lectura (c):
* Col·locar una colònia amb de A o B sobre un paper de filtre.
* Desprès posem unes gotes del reactiu específic sobrela colònia
* Els bacteris productors d’oxidasa oxiden ràpidament el reactiu i la colònia es torna de color porpra durant els primers 60 segons
* Les colònies negatives no varien el seu color.d) Prova d’oxidació /fermentació de sucres (test O/F):

Sembra (d):
* S’inocula el microorganisme per picadura profunda.
* S’incuba a temperatura optima i s’observa el resultat de 1 a14 dies de la incubació.
Lectura (d):
* El canvi de color de l’indicador, de verd a groc, es produeix a un pH de 6.
* Es considera un resultat positiu l’aparició del color groc. El canvi ablau, indica l’alcalinització del medi (pH superior o = a 7.6)

METABOLISME | TUB D'OXIDACIÓ | TUB DE FERMENTACIÓ |
Aerobi | Groc | Verd |
Anaerobi | Verd | Groc |
Facultatiu | Groc | Groc |...