Pruebas cafe

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1245 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Proves d’Aptitud Personal (P.A.P) per a l’accés a CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT. CURS 2010-2011
1. Primera prova. Natació 2. Segona prova. Salt vertical 3. Tercera prova. Circuit d’agilitat 4. Quarta prova. Course-Navette 5. Puntuació de les proves físiques
Matrícula proves: Del 2 al 14 de juny de 2010 Data de les proves: 30 de juny de 2010

1. PRIMERA PROVA. NATACIÓ.Posició inicial: dret davant de la piscina, dempeus.

Desenvolupament de la prova: s’inicia la prova realitzant un salt en posició netament vertical a l’aigua (de peus). Seguidament, sense treure cap part del cos de l’aigua, l’aspirant haurà de realitzar una apnea i nedant per sota l’aigua superar els primers 5 metres des de la paret. El límit dels 5 primers metres a superar per sota l’aigua estaransenyalitzats amb una surera. Una vegada superada la surera per sota l’aigua, l’aspirant emergirà a la superfície per acabar de realitzar els 20 metres restants en posició horitzontal dorsal fins a tocar la paret amb una o dues mans. Tornarà en posició horitzontal ventral fins que es trobi novament amb la surera que senyalitza, en aquest cas, els últims 5 metres de la prova. L’aspirant s’haurà detornar a submergir per finalitzar aquests 5 mestres per sota l’aigua sense treure cap part del cos a la superfície i fins tocar, amb una o dues mans, la paret. Quan l’aspirant toqui la paret la prova es considerarà finalitzada.

Intents: es realitzarà un sol intent per participant i se n’anotarà el temps invertit.

Avaluació: el jutge avaluador posarà en funcionament el cronòmetre en el moment enque els peus de l’aspirant deixin de tenir contacte amb el terra. La prova finalitza i es para el cronòmetre quan l’aspirant toca amb una o dues mans la paret, el final dels 50 mts.
1

No es considerarà vàlida la prova: • • • • Si l’aspirant realitza una entrada a l’aigua sense adoptar una posició de peus i netament vertical. Si dins els primers 5 metres, senyalitzats el final amb una surera,l’aspirant treu el cap de l’aigua per respirar. Si l’aspirant en finalitzar el desplaçament horitzontal en posició dorsal no toca la paret amb una o dues mans abans de girar. Si l’aspirant, durant els últims 5 metres de la prova treu el cap de l’aigua per respirar abans de tocar amb una o dues mans la paret. Representació gràfica de la prova: 5m. Salt + Apnea 20m. desplaçament horitzontal enposició dorsal

5m. Apnea

20m. desplaçament horitzontal en posició ventral

Important: és obligatori fer ús del casquet de bany. Es permet la utilització d’ulleres de natació però no es pot fer ús de cap altre material que faciliti l’acció d’avançar per l’aigua, per exemple aletes, manoples, suros...

2. SEGONA PROVA: SALT VERTICAL Posició inicial: drets a la zona de salt, amb les puntes delspeus mirant endavant i amb una separació aproximada de l’amplada dels malucs.

Desenvolupament de la prova: L’aspirant realitza un salt vertical intentant assolir la màxima alçada possible dintre d’una zona d’execució d’un metre quadrat. L’executant pot realitzar contramoviment en la seva acció i utilitzar els braços per a la impulsió. No es permeten els rebots ni els balanceigs previs al salt(la planta dels peus ha d’estar en contacte amb el terra abans de començar la impulsió). En la fase de vol els genolls han d’estar estirats. L’executant ha de caure dintre de la zona d’execució per tal que el seu intent es consideri vàlid.

Intents: l’aspirant podrà fer dos intents.

2

Avaluació: l’alçada del salt es mesura en centímetres mitjançant una plataforma de contactes. La caigudaha de ser equilibrada i estable dintre de la zona de caiguda. Es valora l’intent amb un millor registre dels dos salts realitzats. El jutge avaluador podrà decretar nul qualsevol intent que no s’ajusti a l’execució correcta de la prova.

No es considerarà vàlida la prova: - Si el jutge avaluador considera que la execució no és correcte, com per exemple per portar els genolls al pit o portar...