Pruebas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (416 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
En els darrers anys s’han produït una sèrie de canvis pel que fa a l’estructura i funció familiar. Com a psicopedagogs, és un pilar fonamental partir d’aquesta base a l’hora de tenir una entrevistaconjunta amb els pares dels alumnes amb TC ja que la funció del psicopedagog no pot estar al marge d’aquests canvis estructurals.
Si ens centrem en el cas en concret, per contactar amb la família del’alumne i dur a terme una entrevista, tenint amb compte que no coneixem a la família ja que cap dels professors del centre ha tingut una entrevista amb ells anteriorment, ens posaríem en contacte através d’una trucada telefònica.
El motiu d’aquesta elecció és perquè a l’hora de voler contactar amb la família d’una alumne amb aquesta problemàtica és important partir de la base de si l’alumne ésel millor transmissor d’informació entre l’escola i la família. El fet d’atorgar aquesta responsabilitat a l’alumne té una sèrie de riscos els quals s’haurien de tenir presents:

- La forma comtransmet el missatge pot portar a impremta.
- Li deixen un paper de poder escollir a qui li dóna (pare, mare etc.), quan i com.
- Dilueix la proximitat necessària que, en les situacions complicades,es de desitjar que existeixi amb els pares.
- En els casos de separacions conflictives facilita exclusions, preferències etc.

Serà molt important també, mantenir una actitud tranquil•la irespectuosa cap els pares, tot donant un sentit de normalitat als problemes. En aquests casos, pot ser que els pares es trobin en una posició incòmoda sentimentalment parlant, pot ser que tinguin unsentiment de culpabilitat i vergonya de no saber afrontar les seves pròpies obligacions. Així doncs, és molt important reconèixer els seus sentiments, no fer-los sentir culpables de la situació per la qualestan passant, sinó al contrari, deixar que exposin la problemàtica amb la que ells es troben i afrontar les adversitats amb tota normalitat. Des del primers moments convé mantenir una posició de...
tracking img