Psico social

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 120 (29824 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Naturalesa i organització de les actituds
Cristina Pallí Monguilod Luz M. Martínez Martínez
P08/10500/00574

© FUOC • P08/10500/00574

Naturalesa i organització de les actituds

Índex

Introducció............................................................................................Objectius................................................................................................. 1. Naturalesa de les actituds........................................................... 1.1. Concepte ................................................................................... 1.1.1. Breu història .................................................................. 1.1.2. Components de les actituds .......................................... 1.1.3. Diferències respecte d'altresconstructes ........................ 1.1.4. Organització de les actituds .......................................... 1.2. Formació de les actituds ........................................................... 1.2.1. Experiència directa ........................................................ 1.2.2. Factors d'aprenentatge ................................................... 1.2.3. Agents socialitzadors...................................................... 1.3. Funcions de les actituds ............................................................ 1.3.1. Funcions motivacionals ................................................. 1.3.2. Funcions cognitives ....................................................... 1.4. Actitud i comportament ...........................................................1.4.1. Alguns problemes amb les prediccions ......................... 1.4.2. Divergències en nivell d'especificitat entre mesura i predicció ......................................................................... 1.4.3. Canvi conceptual ........................................................... 2. Canvi d'actituds.............................................................................. 2.1.Teories conductistes i els estudis sobre la comunicació persuasiva .................................................................................. 2.2. Teories funcionals ..................................................................... 2.3. Teories de la consistència ......................................................... 2.3.1. La teoria de la dissonància cognitiva............................ 2.3.2. Alternatives a la teoria de la dissonància cognitiva ....... 2.4. Resistència a la persuasió .......................................................... 2.5. Rellegint el canvi: l'èmfasi en el control social ......................... 3. Cap a una comprensió social de les actituds.......................... 3.1. Les actituds des d'una perspectiva discursiva ...........................3.1.1. Aproximació al concepte de discurs .............................. 3.1.2. Llenguatge i valors: el paper constructor del llenguatge ....................................................................... 3.1.3. Context i variabilitat ..................................................... 3.1.4. I la consistència? ...........................................................

5 9 11 11 11 14 1618 20 20 20 21 25 25 27 28 28 29 31 32 33 36 37 39 43 44 44 46 49 51 53 54 55

© FUOC • P08/10500/00574

Naturalesa i organització de les actituds

Propostes de reflexió........................................................................... Glossari....................................................................................................Bibliografia............................................................................................

59 60 61

© FUOC • P08/10500/00574

5

Naturalesa i organització de les actituds

Introducció

Presentació En aquest mòdul ens aproximarem a un concepte que ha estat clau per a la psicologia social, el concepte d'actituds. Malgrat que tots tenim una idea de sentit comú sobre què són les actituds en la nostra vida...