Psicodesarrollo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1776 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
PAC C: DESENVOLUPAMENT A L’ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT

Presentació i objectius.

Enunciat.

Materials.

Criteris d’avaluació.

Format de lliurament.

Data de lliurament.

Autoavaluació.

1 Presentació i objectius

L’etapa corresponent a l’adolescència i joventut fa referència al pas de la infància a l’edat adulta. En un moment determinat, les nenes i els nens comencen a canviarfísicament; els canvis experimentats al cos assenyalen l’arribada de la pubertat. Tanmateix també es donen una sèrie de canvis psicològics i socials.

Amb aquesta PAC, que comprèn la unitat didàctica 5, pretenem aprofundir en el coneixement dels aspectes del desenvolupament humà que corresponen a aquesta etapa. Els capítols relacionats del llibre Psicología del Ciclo Vital son l’11, 12 i 13. Tambéen la Guia de l’assignatura trobareu orientacions referides a aquesta temàtica i articles i activitats complementàries que us poden ajudar a profunditzar en la temàtica.
Un altre objectiu de la PAC, és reflexionar en referència a la intervenció socioeducativa que pot realitzar-se des del paper de l’educador social, amb tot el referent a la problemàtica que pot donar-se en aquesta etapa.

Per atreballar tot això, us presentem el següent format:

Dues activitats i una sèrie de preguntes curtes que s’especifiquen a l’apartat següent: “Enunciat de la PAC”.

Un annex anomenat “Autoavaluació” en el que esperem que cada alumne/a realitzi una autoavaluació argumentada sobre el seu propi treball.

Aquesta PAC es treballarà de forma INDIVIDUAL.

2 Enunciat de la PAC

ACTIVITAT 1:

“ElJosé Antonio és un noi de 15 anys, que actualment està matriculat a 3er d’ESO. La seva situació familiar és força complicada, els pares es van separar fa uns anys i actualment viu amb la mare, però manté contacte amb el pare i de tant en quan passa èpoques amb ell. La mare és una dóna amb pocs recursos a tots nivells, va patir maltractament tant físic com psicològic per part del pare. Iactualment està en tractament psicològic i psiquiàtric degut a una depressió.

Des de sempre el José Antonio ha estat un nen problemàtic a l’aula, però darrerament des de l’institut manifesten que ja no poden treballar més amb ell; quan està a l’institut constantment està molestant als companys i no treballa, ha tingut alguns enfrontaments amb alguns professors i s’ha mostrat provocador i desafiant.Darrerament els seu absentisme ha anat en augment i se sap que fora al carrer es relaciona amb altres nois més grans que ell i que tenen conductes de risc amb consum de tòxics.
Paral·lelament s’ha intentat fer un treball amb la família per tal d’implicar-los en el procés, però la resposta de la família ha estat de desinterès vers el tema per part del pare i de manca d’imposició de límits per part dela mare degut a la seva patologia.”

A partir d’aquesta informació intenta situar al Jose Antonio en relació al desenvolupament de la seva identitat; argumenta en quina de les fases creus que es troba i elabora un quadre resum assenyalant tots els aspectes que influeixen en el desenvolupament de la pròpia identitat en l’etapa de l’adolescència i joventut.

(Extensió màxima : 600 paraules)ACTIVITAT 2:

A partir de la lectura i de la informació extreta del material bàsic de l’assignatura, sintetitza els diferents aspectes relacionats amb el consum de drogues dins l’etapa de l’adolescència i joventut.

(Extensió màxima: 600 paraules)

Drogues i adolescències: conèixer, comprendre i actuar

Font: El 9nou. Divendres 19 de febrer de 2010.
Article d'opinió de Jordi Bernabeu iDavid Sanitjas

Els adults parlem de què fan i com enfoquen la vida els nostres fills i filles o el jovent d’avui en dia. I és aquí quan ens sentim desbordats i afloren les nostres angoixes, comprensibles, i limitacions, lògiques, com a educadors. Sovint utilitzem tòpics tals com que la joventut d’ara ja no és com la nostra, i reprenem així una conversa que curiosament es dóna generació rere...
tracking img